Ελληνικά

2020-10-13

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 13η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30,

Μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  1. Ανακοινώσεις

  2. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος, για την εκλογή μέλους ΔΕΠ, στον Τομέα ΥΠΠΕΡ, στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο: «Αστική Υδρολογία, Υδροπληροφορική και Διαχείριση Υδατικών Πόρων».

  3. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος, για την εκλογή μέλους ΔΕΠ, στον Τομέα Δομοστατικής, στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο: «Στοχαστική Ανάλυση Κατασκευών»

  4. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος, για την εκλογή μέλους ΔΕΠ, στον Τομέα Δομοστατικής, στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία σκυροδέματος και Ανθεκτικότητα»

  5. Προκήρυξη θέσης ΕΔΙΠ στον Τομέα ΥΠΠΕΡ, στο γνωστικό αντικείμενο: «Υδρολογία και Υδραυλικά Έργα»

  6. Κατανομή 1 νέας θέσης ΔΕΠ, ακαδ. έτους 2020-2021, σύμφωνα με την απόφαση Συγκλήτου 21/9/2020.

  7. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού

  8. Επιτροπές της Σχολής ακαδ. έτους 2020-2021

  9. Άλλα θέματα.

  10. Επικύρωση αποφάσεων

Attached file

2 years, 11 months ago.