Ελληνικά

2020-12-15

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 15η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30,

Μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό της κας Μαλλιούρη Δήμητρας.

 3. Αλλαγή θέματος και ορισμός επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής του Υ.Δ. κου Τσαπέτη Δημητρίου.

 4. Αλλαγή θέματος και ορισμός επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής του Υ.Δ. κ. Φασουλάκη Ζαχαρία.

 5. Θέματα Υ.Δ.

 6. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 7. Ερευνητικά Προγράμματα.

 8. Προκήρυξη μιας νέας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Σεισμική Συμπεριφορά Κατασκευών με Πειραματικές Μεθόδους».

 9. Προκήρυξη μιας νέας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο: «Ακτομηχανική, Παράκτια και Λιμενικά Έργα».

 10. Προκήρυξη μιας νέας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στον Τομέα Γεωτεχνικής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανική Συμπεριφορά Γεωυλικών και Εφαρμογές σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού».

 11. Έναρξη διαδικασίας απονομής του τίτλου του ομότιμου καθηγητή στον αφυπηρετήσαντα Καθηγητή κ. Ι. Ψυχάρη.

 12. Εκπρόσωποι της Σχολής στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΕΜΠ.

 13. Οικονομικά Θέματα.

 14. Φοιτητικά Θέματα.

 15. Άλλα θέματα.

 16. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached files

2 years, 9 months ago.