Ελληνικά

2021-02-02

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 2η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30,

Μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Θέματα Υ.Δ.

 3. Αποτελέσματα μετεγγραφών (με μοριοδότηση, αδελφό φοιτητή και Κύπριοι), ακαδ. έτους 2020-21

 4. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 5. Ερευνητικά Προγράμματα.

 6. Ορισμός Επιστημονικού Υπευθύνου για την Πρακτική Άσκηση

 7. Ομοτιμοποίηση του αφυπηρετήσαντος Καθηγητή κ. Ι. Ψυχάρη.

 8. Συμπληρωματικές εγκρίσεις συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2020-2021

 9. Οικονομικά Θέματα.

 10. Φοιτητικά Θέματα.

 11. Άλλα θέματα.

 12. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached files

2 years, 8 months ago.