Ελληνικά

2021-04-20

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 20η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30,

Μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Αποδοχή αιτήσεων νέων Υ.Δ. περιόδου Μαρτίου 2021

 3. Θέματα Υ.Δ.

 4. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Γεράσιμο Σωτηρόπουλο.

 5. Αλλαγή θέματος και ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Νικόλαο Μαρτζίκο

 6. Αλλαγή θέματος και ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Στέφανο Σωτηρόπουλο

 7. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 8. Ερευνητικά Προγράμματα.

 9. Ορισμός εκπροσώπων ΣΠΜ στο ΚΕΔΙΒΙΜ.

 10. Εισήγηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για επιλογή διδασκόντων, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής στο γνωστικό αντικείμενο: «Κατασκευή Οδών». (*)

 11. Εισήγηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για επιλογή διδασκόντων, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, στον Τομέα Δομοστατικής στα γνωστικά αντικείμενα: «Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι», «Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙΙ», «Εργαστήριο Κατασκευών και Γεωτεχνικής».(**)

 12. Εισήγηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για επιλογή διδασκόντων, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, στον Τομέα Δομοστατικής στο γνωστικό αντικείμενο: «Ελαφρές Μεταλλικές Κατασκευές». (*)

 13. Εισήγηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για επιλογή διδασκόντων, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, στον Τομέα Γεωτεχνικής στα γνωστικά αντικείμενα: «Εδαφομηχανική Ι», «Θεμελιώσεις».(**)

 14. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή, στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Ποσοτικές Μέθοδοι στο σχεδιασμό και στη λειτουργία χερσαίων δικτύων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς».

 15. Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών έναντι Σεισμικών Δράσεων», μετά από αίτηση εξέλιξης του κ. Π. Θανόπουλου.

 16. Οικονομικά Θέματα.

 17. Φοιτητικά Θέματα

  17.1 Ανακοινώσεις ΕΣΘ για προσεχείς ενημερωτικές εκδηλώσεις

 18. Άλλα θέματα.

 19. Επικύρωση αποφάσεων.

2 years, 5 months ago.