Ελληνικά

2021-05-07

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 7η Μαΐου2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00,

Μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  1. Ανακοινώσεις.

  2. Αποτελέσματα Επιτροπών Αξιολόγησης αιτήσεων υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων».

  3. Άλλα θέματα.

  4. Επικύρωση αποφάσεων.

2 years, 5 months ago.