Ελληνικά

2021-07-28

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 28η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00,

Μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Ζυγούρη Νικόλαου

 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Σαββίδη Αμβρόσιου-Αντώνιου

 4. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Φασουλάκη Ζαχαρία

 5. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Μπέζα Μάριο – Ζώη

 6. Ενημέρωση από τον Αντιπρύτανη κ. Ε. Σαπουντζάκη, σχετικά με το ΚΕΔΙΒΙΜ

 7. Ορισμός εφορευτικής επιτροπής για εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Προσωπικών Υπολογιστών

 8. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτορικές σπουδές ακαδ. έτους 2021-22

 9. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Υποψηφίων Διδακτόρων για επικουρικό διδακτικό έργο για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2021-22.

 10. Επιτροπή επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων για επικουρική διδασκαλία για το ακαδ. έτος 2021-22

 11. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επικουρικό διδακτικό έργο από Διδάκτορες της Σχολής Π.Μ., για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2021-22.

 12. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων

 13. Αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2021-22

 14. Συγγράμματα ακαδ. έτους 2021-22

 15. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 16. Ερευνητικά Προγράμματα.

 17. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή, στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο: «Ακτομηχανική, Παράκτια και Λιμενικά Έργα».

 18. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Σεισμική Συμπεριφορά Κατασκευών με Πειραματικές Μεθόδους».

 19. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή, στον Τομέα Γεωτεχνικής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανική Συμπεριφορά Γεωϋλικών και Εφαρμογές σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού».

 20. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη ενός(1) μέλους της Κοσμητείας της Σχολής, για τα ακαδ. έτη 2021-22, 2022-23.

 21. Εκλογή Διευθυντών Εργαστηρίων ΣΠΜ

 22. Θέματα Erasmus

 23. Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την Ομοτιμοποίηση του αφυπηρετήσαντος Καθηγητή, κ. Ι. Παπαδημητράκη

 24. Εντάξεις μελών ΔΕΠ, ακαδ. έτους 2021-2022

 25. Οικονομικά Θέματα.

 26. Άλλα θέματα.

 27. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached file

2 years, 2 months ago.