Ελληνικά

2021-09-28

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 28η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30,

Μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Γεωργίου Δημήτριου

 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Ε.Μ.Π. του κ. Μαρτζίκου Νικολάου

 4. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Σωτηρόπουλου Στέφανου

 5. Προκήρυξη 2 νέων θέσεων ΕΛΚΕ για τον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

 6. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Χόρτη Φίλιππο

 7. Αλλαγή θέματος και ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την Υ.Δ. κ. Μαντούκα Ελένη

 8. Πρόγραμμα ΔΠΜΣ που συντονίζει η Σχολή (Ορθή Επανάληψη του ΔΠΜΣ ΔΣΑΚ)

 9. Διαγραφές Υ.Δ. από το μητρώο της Σχολής

 10. Θέματα Υ.Δ.

 11. Προκήρυξη μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Καθηγητή, στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο «Υδρολογία: τεχνολογικές, ενεργειακές, γεωφυσικές και ιστορικές διαστάσεις», μετά από αίτηση εξέλιξης του Αναπλ. Καθηγητή, κ. Ν. Μαμάση.

 12. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την επιλογή μέλους ΕΔΙΠ, στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο «Υδρολογία και Υδραυλικά Έργα».

 13. Διεξαγωγή εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-22.

 14. Αποτελέσματα Κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2020-21.

 15. Επιτροπές Σχολής ακαδ. έτους 2021-22.

 16. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 17. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2021-22

 18. Ερευνητικά Προγράμματα.

 19. Οικονομικά Θέματα.

 20. Φοιτητικά Θέματα

2 years ago.