Ελληνικά

2021-11-09

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 09η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00,

Μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό της κας Πομόνη Μαρίας

 3. Ορισμός επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Γκυρτή Κωνσταντίνο

 4. Αποδοχές νέων Υποψηφίων Διδακτόρων περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

 5. Αποτελέσματα 2 θέσεων υποτροφιών ΕΛΚΕ του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

 6. Θέματα Υ.Δ.

 7. Αιτήσεις Διδακτόρων για επικουρική διδασκαλία για το ακαδ. έτος 2021-22

 8. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 9. Ερευνητικά Προγράμματα.

 10. Έναρξη διαδικασίας απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αφυπηρετήσαντα Καθηγητή κ. Ι. Βάγια.

 11. Έναρξη διαδικασίας απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αφυπηρετήσαντα Καθηγητή κ. Μ. Καββαδά.

 12. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2021-22

 13. Οικονομικά Θέματα.

 14. Φοιτητικά Θέματα

  14.1.Εγγραφές στην κατηγορία πασχόντων

 15. Εισήγηση Επιτροπής Μετεγγραφών για Κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφή

 16. Ορισμός 2 μελών ΕΔΙΠ, για την επιλογή μέλους ΕΔΙΠ, στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο «Υδρολογία και Υδραυλικά Έργα».

 17. Εισήγηση Επιτροπής για την Ομοτιμοποίηση του αφυπηρετήσαντος Καθηγητή, κ. Ι. Παπαδημητράκη

 18. Άλλα θέματα.

 19. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached files

1 year, 11 months ago.