Ελληνικά

2021-12-07

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 7η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30,

Μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό της κ. Άνθη Μαρίας.

 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό της κ. Μηνά ΄Αννας (Διπλό διδακτορικό δίπλωμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου).

 4. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Μπέζα Μάριου – Ζώη (Διπλό διδακτορικό δίπλωμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λιέγης).

 5. Αναγόρευση σε διδάκτορα Μηχανικό του κ. Χόρτη Φίλιππου.

 6. Θέματα Υ.Δ.

 7. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 8. Ερευνητικά Προγράμματα.

 9. Έναρξη διαδικασίας απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αφυπηρετήσαντα Καθηγητή κ. Ι. Βάγια.

 10. Έναρξη διαδικασίας απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αφυπηρετήσαντα Καθηγητή κ. K. Σπυράκο.

 11. Εισήγηση Επιτροπής για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αφυπηρετήσαντα Καθηγητή κ. Μ. Καββαδά.

 12. Επιτροπή εξετάσεων και βαθμολογητών για τις Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2021-22

 13. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2021-22.

 14. Κατανομή της μίας θέσης 407/80.

 15. Οικονομικά Θέματα.

 16. Φοιτητικά Θέματα

 17. Εκλογή μέλους ΕΔΙΠ, στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο «Υδρολογία και Υδραυλικά Έργα».

 18. Προκήρυξη μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή, στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών», μετά από αίτηση εξέλιξης του Επίκ. Καθηγητή, κ. Σ. Μαυρομάτη.

 19. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών έναντι Σεισμικών Δράσεων».

 20. Εισήγηση Επιτροπής για την Ομοτιμοποίηση του αφυπηρετήσαντος Καθηγητή, κ. Ι. Παπαδημητράκη.

 21. Άλλα θέματα.

 22. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached files

1 year, 10 months ago.