Ελληνικά

2021-12-28

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών την 30η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, μέσω τηλεδιάσκεψης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ανακοινώσεις.

  2. Ανασυγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών έναντι Σεισμικών Δράσεων».

  3. Κατανομή μίας θέσης ΔΕΠ

  4. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached files

1 year, 9 months ago.