Ελληνικά

2022-03-01

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών την 1η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, μέσω τηλεδιάσκεψης

 1. Ανακοινώσεις.
 2. Ενημέρωση από κ. Ε. Σαπουντζάκη, Αντιπρύτανη Οικονομικών για θέματα της αρμοδιότητάς του.
 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό της κ. Αραπάκου Αγγελικής.
 4. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Παπαζαφειρόπουλου Γεώργιου.
 5. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Γκυρτή Κωνσταντίνου.
 6. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και Τελική Έκθεση Προόδου του Υ.Δ. κ. Μπαζαίου Κωνσταντίνου.
 7. Θέματα Υ.Δ. & Διδακτόρων.
 8. Κατανομή 7 θέσεων υποτροφιών ΕΛΚΕ για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου, για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2021-22.
 9. Αποτελέσματα μετεγγραφών πληγέντων κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, ακαδ. έτους 2021-22.
 10. Συμπληρωματικά αποτελέσματα μετεγγραφών ακαδ. έτους 2021-22, υποψηφίων με μοριοδότηση - εκπρόθεσμες αιτήσεις.
 11. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.
 12. Ερευνητικά Προγράμματα.
 13. Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2021-22.
 14. Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2022-23.
 15. Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Προσωπικών Υπολογιστών.
 16. Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων.
 17. Προσφερόμενα μαθήματα στην αγγλική γλώσσα για φοιτητές Erasmus.
 18. Παράρτημα της ΣΠΜ στο σύμφωνο συνεργασίας Διπλού Διπλώματος με Columbia University.
 19. Οικονομικά Θέματα.
 20. Ανασυγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή, στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο «Πειραματικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Περιβαλλοντική Υδραυλική».
 21. Προκήρυξη μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπλ. ή Επίκ. Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Συμπεριφορά και Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα».
 22. Άλλα θέματα.
 23. Επικύρωση αποφάσεων.

1 year, 7 months ago.