Ελληνικά

2022-07-01

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών την 1η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανακοινώσεις

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κου Μίντση Ευάγγελου

 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του Τσαρπαλή Δημητρίου

 4. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και τελική έκθεση προόδου για τον Υ.Δ. κ. Ρετσίνη Ευγένιο

 5. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και τελική έκθεση προόδου για την Υ.Δ. κ. Λημναίου Ταξιαρχούλα

 6. Θέματα Υ.Δ.

 7. Ορισμός εκπροσώπων στις ΕΔΕ των ΔΠΜΣ που συντονίζει και συμμετέχει η Σχολή Π.Μ.

 8. Έγκριση Προγραμμάτων και Διδασκόντων των ΔΜΠΣ που συμμετέχει και συντονίζει η Σχολή Π.Μ.

 9. Θέματα Υ.Δ.

 10. Επιλογή μέλους ΕΤΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωυλικά και Ασφαλτομίγματα»

 11. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 12. Μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή-υλοποίηση του προγράμματος σπουδών ακαδ. έτους 2022-23

 13. Αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2022-23

 14. Συγγράμματα ακαδ. έτους 2022-23

 15. Πίνακας προσφερόμενων μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα για το Πρόγραμμα Erasmus+

 16. Ερευνητικά Προγράμματα.

 17. Οικονομικά Θέματα.

 18. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την αιτηθείσα μετακίνηση του Καθηγητή, Δ. Μέλισσα από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

 19. Άλλα θέματα.

 20. Επικύρωση αποφάσεων.

1 year, 3 months ago.