Ελληνικά

2022-07-18

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών την 18η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, μέσω τηλεδιάσκεψης

 1. Ανακοινώσεις

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Ιωαννίδη Ρωμανού

 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Λαχανά Χρήστου

 4. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Μπακαλάκου Σεραφείμ

 5. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Σαργέντη Γεωργίου-Φοίβου

 6. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και τελική έκθεση προόδου για την Υ.Δ. κ. Αρμένη Αγγελική.

 7. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτορικές σπουδές ακαδ. έτους 2022-23 και ορισμός επιτροπών επιλογής.

 8. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Υποψηφίων Διδακτόρων για επικουρικό διδακτικό έργο για το ακαδ. έτος 2022-23.

 9. Επιτροπή επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων για επικουρική διδασκαλία για το ακαδ. έτος 2022-23

 10. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επικουρικό διδακτικό έργο από Διδάκτορες της Σχολής Π.Μ., για το ακαδ. έτος 2022-23.

 11. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων

 12. Προγράμματα Σπουδών για τα ΔΠΜΣ που συντονίζει η Σχολή

 13. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2022-23

 14. Συμπληρωματικός κατάλογος συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2022-23

 15. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 16. Ερευνητικά Προγράμματα.

 17. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή, στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών».

 18. Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη ενός (1) μέλους της Κοσμητείας της Σχολής, για το ακαδ. έτος 2022-23.

 19. Εισηγητική έκθεση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την μετακίνηση του κ. Δ. Μέλισσα από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

 20. Τροποποίηση ακαδ. ημερολογίου 2021-22 και 2022-23 (σχετικά με την εξέταση διπλωματικών εργασιών).

 21. Εντάξεις μελών ΔΕΠ, ακαδ. έτους 2022-2023

 22. Οικονομικά Θέματα.

 23. Άλλα θέματα.

 24. Επικύρωση αποφάσεων.

1 year, 10 months ago.