Ελληνικά

2022-10-25

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών την 25η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, μέσω τηλεδιάσκεψης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανακοινώσεις

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Ανδρεαδάκη Δημήτριου

 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό της κας Αρμένη Αγγελικής

 4. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Ιωάννου Ορέστη

 5. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό της κας Λημναίου Ταξιαρχούλας

 6. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και τελική Έκθεση Προόδου για τον Υ.Δ. κ. Τζάνε Γεώργιο

 7. Έγκριση τροποποίησης Πρωτοκόλλων Συνεργασίας για τα Δ.Π.Μ.Σ. τα οποία συντονίζει και στα οποία συμμετέχει η Σχολή Π.Μ.

 8. Αποδοχές νέων Υποψηφίων Διδακτόρων περιόδου Σεπτεμβρίου 2022

 9. Αποτελέσματα 3 θέσεων υποτροφιών ΕΛΚΕ, μία (1) του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, μία (1) του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος και μία (1) του Τομέα Γεωτεχνικής

 10. Θέματα Υ.Δ.

 11. Έγκριση εισήγησης επιτροπής εισαγωγής φοιτητών ειδικών κατηγοριών, για κατ΄εξαίρεση μετεγγραφή.

 12. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 13. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2022-23.

 14. Ερευνητικά Προγράμματα.

 15. Οικονομικά Θέματα.

 16. Φοιτητικά Θέματα.

 17. Άλλα θέματα.

 18. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached file

11 months, 2 weeks ago.