Ελληνικά

2023-01-05

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών την 5η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, μέσω τηλεδιάσκεψης.

  1. Ανακοινώσεις

  2. Κατανομή 4 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ, για το έτος 2023.

  3. Έγκριση διδασκόντων του προς ίδρυση Επαγγελματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».

  4. Θέματα ΔΟΑΤΑΠ

  5. Επικύρωση αποφάσεων.

9 months ago.