Ελληνικά

2023-02-09

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών την 9η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30, μέσω τηλεδιάσκεψης.

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Αφεντούλη Βασίλειου

 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Κυριακόπουλου Παναγιώτη

 4. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και Τελική Έκθεση Προόδου, για τον Υ.Δ. κ. Καλλιμογιάννη Βασίλειο

 5. Προκήρυξη μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα Αναπληρωτή / Επίκουρου Καθηγητή, στον Τομέα Γεωτεχνικής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Ανάλυση γεωτεχνικών έργων με πειραματικές, αριθμητικές και στοχαστικές μεθόδους».

 6. Εισήγηση Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την Πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Τομέα ΜΣΥ: «Κατασκευή Οδών» και «Αξιολόγηση και Συντήρηση Οδοστρωμάτων».

 7. Εισήγηση Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την Πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Τομέα Γεωτεχνικής: «Εδαφομηχανική Ι» και «Θεμελιώσεις»

 8. Μητρώο γνωστικών αντικειμένων ΣΠΜ

 9. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 10. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2022-2023.

 11. Αίτημα έγκρισης Διμερούς Συμφωνίας στο πλαίσιο του Erasmus+ από το Πανεπιστήμιο του Ισφαχάν, Ιράν.

 12. Ερευνητικά Προγράμματα.

 13. Εισήγηση Επιτροπής ελέγχου εισαγωγής φοιτητών ειδικών κατηγοριών (μετεγγραφών) επί των αιτήσεων ενστάσεων.

 14. Οικονομικά Θέματα.

 15. Φοιτητικά Θέματα.

 16. Εκτύπωση σημειώσεων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-23.

 17. Θέματα Erasmus.

 18. Άλλα θέματα.

 19. Επικύρωση αποφάσεων.

7 months, 4 weeks ago.