Ελληνικά

2023-02-28

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών την 28η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, μέσω τηλεδιάσκεψης

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Αλλαγή θέματος, ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και τελική έκθεση προόδου για τον Υ.Δ. κ. Α. Παπαδημητρίου.

 3. Προκήρυξη 4 νέων θέσεων υποτροφιών ΕΛΚΕ, 2 για τον Τομέα Δομοστατικής και 2 για τον Τομέα Γεωτεχνικής.

 4. Θέματα Υ.Δ.

 5. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή κ. Ε. Βουγιούκα.

 6. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή Καθηγητή α΄ βαθμίδας στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής στο γνωστικό αντικείμενο «Οδοστρώματα».

 7. Προκήρυξη μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Αποτίμηση και Σχεδιασμός Επεμβάσεων Μεταλλικών Κατασκευών».

 8. Επικαιροποίηση κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών

 9. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 10. Εισήγηση επιτροπής ελέγχου εισαγωγής φοιτητών ειδικών κατηγοριών (μετεγγραφές κατ’ εξαίρεση).

 11. Θέματα ΔΟΑΤΑΠ.

 12. Ερευνητικά Προγράμματα.

 13. Οικονομικά Θέματα.

 14. Άλλα θέματα.

 15. Επικύρωση αποφάσεων.

7 months, 1 week ago.