Ελληνικά

2023-03-07

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών την 7η Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, μέσω τηλεδιάσκεψης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό ΕΜΠ του κ. Καλλιμογιάννη Βασίλειου

 3. Θέματα Υ.Δ.

 4. Προκήρυξη μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο: «Υδραυλική και Αστικά Υδραυλικά Έργα».

 5. Έγκριση τελικού πίνακα κατάταξης φοιτητών Πρακτικής Άσκησης, για το ακαδ. έτος 2022-23, μετά τον έλεγχο των ενστάσεων.

 6. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού

 7. Αίτημα κ. Μ. Βασιλείου για σύσταση προσωποπαγούς θέσης μέλους ΔΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν.4957/2022

 8. Ερευνητικά Προγράμματα.

 9. Οικονομικά Θέματα.

 10. Άλλα θέματα.

 11. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached files

6 months, 4 weeks ago.