Ελληνικά

2023-03-21

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών την 21η Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, μέσω τηλεδιάσκεψης

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και τελική Έκθεση Προόδου για την Υ.Δ. κ. Μέρτσιου Μαρία-Μαργαρίτα

 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό ΕΜΠ της κας. Παντελή Ανθούλας.

 4. Θέματα Υ.Δ.

 5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επικουρικό διδακτικό έργο από Υποψήφιους Διδάκτορες της Σχολής Π.Μ. για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-23

 6. Αριθμός εισακτέων ακαδ. έτους 2023-24.

 7. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 8. Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2022-2023.

 9. Εισήγηση επιτροπής ελέγχου εισαγωγής φοιτητών ειδικών κατηγοριών (μετεγγραφές κατ’ εξαίρεση).

 10. Έγκριση νέου Επαγγελματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΔΠΜΣ) «Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών», που συντονίζει η Σχολή

 11. Ερευνητικά Προγράμματα

 12. Άλλα θέματα.

 13. Επικύρωση αποφάσεων.

6 months, 2 weeks ago.