Ελληνικά

2023-04-27

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών την 27η Απριλίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, μέσω τηλεδιάσκεψης

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Θέματα Υ.Δ.

 3. Αποδοχές νέων Υποψηφίων Διδακτόρων περιόδου Μαρτίου 2023.

 4. Έγκριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν.4957/2022.

 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για βιομηχανικό διδακτορικό

 6. Έγκριση εισήγησης επιτροπής ελέγχου εισαγωγής φοιτητών ειδικών κατηγοριών για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές.

 7. Έγκριση ιδρυματικού καταλόγου μαθημάτων σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4957/2022.

 8. Προκήρυξη μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή, στον Τομέα Γεωτεχνικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση γεωτεχνικών έργων με πειραματικές, αριθμητικές & στοχαστικές μεθόδους»

 9. Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2023-24.

 10. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 11. Ερευνητικά προγράμματα.

 12. Άλλα θέματα.

 13. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached files

5 months, 1 week ago.