04-07-2017

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 04η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30

Τόπος: στην Αίθουσα Κοσμητείας, 1ος όροφος Κτηρίου Γραμματείας Σ.Π.Μ. (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

  1. Ανακοινώσεις

  2. Εκκρεμείς θέσεις ΔΕΠ

  3. Προστασία της Σχολής από πελατειακές πολιτικές

  4. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού προσωπικού

  5. Οικονομικά θέματα

  6. Εγκρίσεις ερευνητικών προγραμμάτων

  7. Φοιτητικά θέματα

  8. Άλλα θέματα

Συνημμένο αρχείο

πριν από 6 μήνες, 3 βδομάδες.