Ελληνικά

04-07-2017

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 04η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30

Τόπος: στην Αίθουσα Κοσμητείας, 1ος όροφος Κτηρίου Γραμματείας Σ.Π.Μ. (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

 1. Ανακοινώσεις

 2. Εκκρεμείς θέσεις ΔΕΠ

 3. Απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή στον συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή κ. Κ. Συρμακέζη

 4. Απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή στην συνταξιοδοτηθείσα Καθηγήτρια κ. Μ. Μιμίκου

 5. Απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή στον συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή κ. Κ. Μουτζούρη

 6. Απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή στον συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή κ. Κ. Χατζημπίρου

 7. Απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή στον συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή κ. Γ. Χριστοδούλου

 8. Προστασία της Σχολής από πελατειακές πολιτικές

 9. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού προσωπικού

 10. Οικονομικά θέματα

 11. Εγκρίσεις ερευνητικών προγραμμάτων

 12. Φοιτητικά θέματα

 13. Άλλα θέματα

1 year, 9 months ago.