Ελληνικά

Committees of the year 2015-16

Committees of the year 2015-16

Συντονιστική Επιτροπή

 • Δ. Κουτσογιάννης, Κοσμήτορας
 • Ι. Ψυχάρης, Διευθυντής Τομέα Δομοστατικής
 • Δ. Μαμάης, Διευθυντής Τομέα Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος
 • Γ. Γιαννής, Διευθυντής Τομέα Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής
 • Μ. Καββαδάς, Διευθυντής Τομέα Γεωτεχνικής
 • Ι.Π. Παντουβάκης, Τομέας Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων (από 1/1/2016)
 • Α. Παπαηλιού, Προϊσταμένη Γραμματείας
 • Μ. Οικονόμου, Υπεύθυνη Οικονομικών Γραμματείας
 • Α. Κορομηλάς, εκπρόσωπος φοιτητών
 • Ι. Μουστάκης, εκπρόσωπος φοιτητών

Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

 • Ι. Βάγιας (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή) (αναπληρωτής Χ. Μουζάκης)
 • Γ. Γκαζέτας (αναπληρώτρια Β. Γεωργιάννου)
 • Π. Παπανικολάου (αναπληρωτής Δ. Δερματάς)
 • Π. Ψαράκη - Καλουπτσίδη (αναπληρώτρια Χ. Πλατή)
 • Ν. Λαγαρός (αναπληρωτής Ι.Π. Παντουβάκης)
 • Α. Παπαηλιού
 • Γ. Πουλιάσης, εκπρόσωπος φοιτητών
 • Ι. Φρούσσος, εκπρόσωπος φοιτητών

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

 • Γ. Χριστοδούλου (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Β. Κουμούσης (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Σ. Μπαδογιάννης
 • Μ. Καββαδάς
 • Α. Στάμου
 • Ι. Ψυχάρης
 • Ε. Βλαχογιάννη
 • Λ. Θεοφανίδου

(η επιτροπή θα περιλαμβάνει και δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές εφόσον οριστούν)

Επιτροπή Ερευνητικών Θεμάτων

 • Μ. Μιμίκου (Συντονίστρια και εκπρόσωπος στην Ιδρυματική Επιτροπή Ερευνών)
 • Α. Λοΐζος (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στην Ιδρυματική Επιτροπή Ερευνών)

Επιτροπή συντονισμού ΕΣΠΑ

 • Δ. Κουτσογιάννης
 • Α. Ανδρεαδάκης

Επιτροπή Υποστήριξης της Λειτουργίας και Συντήρησης των Εγκαταστάσεων της Σχολής

 • Τ. Αβραάμ (Συντονιστής και εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων και τη Συντονιστική Επιτροπή της Λειτουργίας των Πολυδύναμων)
 • Η. Παπακωνσταντής (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων και τη Συντονιστική Επιτροπή της Λειτουργίας των Πολυδύναμων, καθώς και υπεύθυνος ανάπτυξης και τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου της Επιτροπής)
 • Γ. Βλάχος, μέλος ΕΕΠ, υπεύθυνος κτηρίου Γκίνη και σύνδεσμος με την αντίστοιχη Επιτροπή της Αρχιτεκτονικής Σχολής
 • Π. Σέγκος, ΕΤΕΠ, υπεύθυνος μηχανικός συντήρησης εγκαταστάσεων και υπεύθυνος καθημερινής λειτουργίας της Επιτροπής
 • Μ. Οικονόμου, MSc Περιβ. & Ανάπτυξη (ΙΔΑΧ), υπεύθυνη οικονομικού προγραμματισμού και διαχείρισης κονδυλίων
 • Ι. Βούτου, Διοικητικός (ΙΔΑΧ), υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης

Επιτροπή Η/Υ και Δικτύων

 • Ν. Λαγαρός (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Γ. Γιαννής (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Δ. Κουτσογιάννης
 • Μ. Κουτούγκος
 • Δ. Σαργιώτης
 • Π. Κουνιάκη

Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων

 • Β. Κουμούσης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Θεσμών & Στρατηγικής)
 • Α. Λοΐζος (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Θεσμών & Στρατηγικής)
 • Χ. Γαντές
 • Γ. Χριστοδούλου
 • Α. Τσουκαλάς, εκπρόσωπος φοιτητών

Επιτροπή Ελέγχου Εισαγωγής Φοιτητών Ειδικών Κατηγοριών

 • Μ. Καββαδάς (Συντονιστής)
 • Ν. Γερόλυμος
 • Β. Τσουκαλά
 • Α. Θεοφανίδου

Επιτροπή Επαγγελματικών Δικαιωμάτων

 • Β. Κουμούσης (Συντονιστής και εκπρόσωπος Ακαδημαϊκών Ισοτιμιών & Επαγγελματικών Δικαιωμάτων)
 • Α. Ανδρεαδάκης (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος Ακαδημαϊκών Ισοτιμιών & Επαγγελματικών Δικαιωμάτων)
 • Μ. Καββαδάς
 • Γ. Βλάχος
 • Α. Τσουκαλάς, εκπρόσωπος φοιτητών

Επιτροπή Προβολής & Διεθνών Συνεργασιών

 • Ε. Σαπουντζάκης (Συντονιστής και εκπρόσωπος (α) στην Ειδική Συγκλητική Επιτροπή Διεθνών, Ευρωπαϊκών Διμερών Πανεπιστημιακών Σχέσεων και (β) στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων)
 • Α. Μπαλλής (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος (α) στην Ειδική Συγκλητική Επιτροπή Διεθνών, Ευρωπαϊκών Διμερών Πανεπιστημιακών Σχέσεων και (β) στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων)
 • Γ. Γιαννής (συντονιστής της διμερούς συνεργασίας με την Ecole Nationale des Ponts et Chaussées)
 • Α. Στάμου

Επιτροπή Εργαστηρίων

 • Χ. Μουζάκης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Β. Γεωργιάννου (Αναπληρώτρια Συντονίστρια και αναπληρώτρια εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Α. Λοΐζος
 • Κ. Νουτσόπουλος

Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων

 • Μ. Πανταζίδου (Συντονίστρια και υπεύθυνη συλλογής στοιχείων για τα μαθήματα)
 • Ν. Λαγαρός (υπεύθυνος προγραμμάτων μαθημάτων και εξετάσεων)
 • Ν. Μαμάσης (υπεύθυνος φοιτητικών θεμάτων)

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Αισθητικής Περιβάλλοντος

 • Κ. Σπηλιόπουλος (Συντονιστής και εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 • Π. Παπανικολάου (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 • Ι. Τζουβαδάκης

Επιτροπή Υποτροφιών Ειδικού Λογαριασμού

 • Ι. Ψυχάρης
 • Ε. Μπαλτάς
 • Λ. Θεοφανίδου

Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων

 • Δ. Βαμβάτσικος
 • Ε. Μπαδογιάννης
 • Α. Παπαδημητρίου

Επιτροπή Βιβλιοθήκης

 • Ε. Βιντζηλαίου (Συντονίστρια και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Μ. Πανταζίδου (Αναπληρώτρια Συντονίστρια και αναπληρώτρια εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Κ. Σπηλιόπουλος
 • Δ. Παναγούλια

Επιτροπή Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων και Εκδόσεων

 • Χ. Ζέρης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Ι. Ραυτογιάννης (αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Β. Παπαδόπουλος

Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

 • Π. Ψαράκη (Συντονίστρια και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Γ. Γιαννής (Αναπληρωτής συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Δ. Βαμβάτσικος

Επιτροπή Κληροδοτημάτων

 • Μ. Βουγιούκας (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Σ. Μπαδογιάννης (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Ε. Μπαλτάς

*Επιτροπή Βασικής Έρευνας *

 • Α. Νάνου (Συντονίστρια και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Μ. Φραγκιαδάκης (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή Πολιτισμού

 • Α. Μπαλλής (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Β. Τσουκαλά (Αναπληρώτρια εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Μ. Νεραντζάκη

Επιτροπή Παρακολούθησης Διαχείρισης & Αξιοποίησης των Διαθέσιμων του Ιδρύματος

 • Τ. Αβραάμ (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Π. Θανόπουλος (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Ε. Μπαλτάς

Επιτροπή Σύνδεσης του ΕΜΠ με το Μέτσοβο

 • Ν. Μαμάσης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Κ. Χατζημπίρος (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Χ. Ζέρης

Επιτροπή Ενεργειακής Διαχείρισης

 • Ν. Μαμάσης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Σ. Μπαδογιάννης (αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή Περιβάλλοντος

 • Κ. Χατζηµπίρος (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Σ. Μπαδογιάννης (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή E-learning

 • Χ. Μακρόπουλος (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Μ. Πανταζίδου (Αναπληρώτρια εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή Επικοινωνίας

 • Ε. Σαπουντζάκης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Α. Παπαδημητρίου (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

*Επιτροπή Φυσικής Αγωγής *

 • Ν. Γερόλυμος (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Γ. Γιαννής (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

* Μόνιμη Εφορευτική Επιτροπή *

 • Μ. Καββαδάς (Πρόεδρος με αναπληρώτρια την Ε. Βλαχογιάννη)
 • Ν. Μαμάσης (μέλος με αναπληρωτή τον Ν. Λαγαρό)

(Διοικητική υποστήριξη στην Εφορευτική Επιτροπή παρέχει η Προϊσταμένη Γραμματείας Α. Παπαηλιού με αναπληρώτρια την Αν. Προϊσταμένη Α. Θεοφανίδου)

* Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολής (ΟΜ.Ε.Α) *

 • X. Γαντές
 • Γ. Γκαζέτας
 • Δ. Μαμάης
 • Α. Μπαλλής
 • Ι. Φρούσσος, εκπρόσωπος φοιτητών

Ομάδα Πλαισίωσης του Τομέα Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

 • Δ. Κουτσογιάννης (Συντονιστής)
 • Ι.Π. Παντουβάκης
 • Α. Μπαλλής
 • Κ. Τρέζος
 • Ν. Λαγαρός
 • Δ. Μέλισσας (ΣΑΜ)
 • Ι. Τσώλας (ΣΕΜΦΕ)
 • Δ. Καλλιάνης
 • Δ. Τουλιάτος
 • Α. Βαράνου

Ομάδα εργασίας (Ad hoc Επιτροπή) για Κριτήρια Εξέλιξης Καθηγητών

 • Γ. Χριστοδούλου (Συντονιστής)
 • Κ. Σπηλιόπουλος
 • Χ. Πλατή

7 years ago.