Ελληνικά

Committees of the year 2016-17

Committees of the School of Civil Engineering

Κοσμητεία

 • Δ. Κουτσογιάννης, Κοσμήτορας
 • Α. Λοΐζος, Αναπληρωτής Κοσμήτορα
 • Ι. Ψυχάρης, Μέλος
 • Μ. Καββαδάς, Μέλος
 • Εκπρόσωπος φοιτητών (δεν ορίστηκε)

Μόνιμος προσκεκλημένος

 • Ε. Μπαλτάς, Διευθυντής Τομέα Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Παρίστανται

 • Α. Παπαηλιού, Προϊσταμένη Γραμματείας
 • Μ. Οικονόμου, Μέλος Γραφείου Κοσμητείας
 • Δ. Ραφτέλη, Μέλος Γραφείου Κοσμητείας

Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

 • Ι. Βάγιας (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή) (αναπληρωτής Χ. Μουζάκης)
 • Α. Στάμου (αναπληρωτής Δ. Μαμάης)
 • Β. Γεωργιάννου (αναπληρωτής Γ. Γκαζέτας)
 • Π. Ψαράκη - Καλουπτσίδη (αναπληρώτρια Χ. Πλατή)
 • Ν. Λαγαρός (αναπληρωτής Ι.Π. Παντουβάκης)
 • Α. Παπαηλιού
 • Γ. Πουλιάσης, εκπρόσωπος φοιτητών
 • Ι. Φρούσσος, εκπρόσωπος φοιτητών

Στις συνεδριάσεις παρίστανται με δικαίωμα λόγου ο Κοσμήτορας και ο εκπρόσωπος της ΜΟΔΙΠ.

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

 • Β. Κουμούσης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Α. Στάμου (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Σ. Μπαδογιάννης
 • Μ. Καββαδάς
 • Ι. Ψυχάρης
 • Ε. Βλαχογιάννη
 • Λ. Θεοφανίδου

(η επιτροπή θα περιλαμβάνει και δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές εφόσον οριστούν)

Επιτροπή Ερευνητικών Θεμάτων

 • Α. Λοΐζος (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην Ιδρυματική Επιτροπή Ερευνών)
 • Ι. Ψυχάρης(Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στην Ιδρυματική Επιτροπή Ερευνών)
 • Χ. Μακρόπουλος (υπεύθυνος αναζήτησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για ενίσχυση της εκπαίδευσης)
 • Μ. Πανταζίδου (υπεύθυνη αναζήτησης Ελληνικών προγραμμάτων για ενίσχυση της εκπαίδευσης)
 • Δ. Κουτσογιάννης (Μέλος της Ιδρυματικής Επιτροπής Συντονισμού ΕΣΠΑ, στην οποία αναπληρώνεται από τον Α. Λοΐζο)
 • Α. Ανδρεαδάκης (Μέλος της Ιδρυματικής Επιτροπής Συντονισμού ΕΣΠΑ)

Επιτροπή Υποστήριξης της Λειτουργίας και Συντήρησης των Εγκαταστάσεων της Σχολής

 • Τ. Αβραάμ (Συντονιστής και εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων και τη Συντονιστική Επιτροπή της Λειτουργίας των Πολυδύναμων)
 • Η. Παπακωνσταντής (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων και τη Συντονιστική Επιτροπή της Λειτουργίας των Πολυδύναμων, καθώς και υπεύθυνος ανάπτυξης και τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου της Επιτροπής)
 • Γ. Βλάχος, μέλος ΕΕΠ, υπεύθυνος κτηρίου Γκίνη και σύνδεσμος με την αντίστοιχη Επιτροπή της Αρχιτεκτονικής Σχολής
 • Π. Σέγκος, ΕΤΕΠ, υπεύθυνος μηχανικός συντήρησης εγκαταστάσεων και υπεύθυνος καθημερινής λειτουργίας της Επιτροπής
 • Μ. Οικονόμου (ΙΔΑΧ), υπεύθυνη οικονομικού προγραμματισμού και διαχείρισης κονδυλίων
 • Ι. Βούτου, Διοικητικός (ΙΔΑΧ), υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης

Επιτροπή Η/Υ και Δικτύων

 • Ν. Λαγαρός (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Γ. Γιαννής (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Δ. Κουτσογιάννης
 • Μ. Φραγκιαδάκης
 • Α. Στάμος
 • Μ. Κουτούγκος
 • Δ. Σαργιώτης
 • Π. Κουνιάκη
 • Α. Σίσκος
 • Χ. Φραγκουδάκης

Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων

 • Β. Κουμούσης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Θεσμών & Στρατηγικής)
 • Α. Λοΐζος (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Θεσμών & Στρατηγικής)
 • Χ. Γαντές
 • Εκπρόσωπος φοιτητών

Επιτροπή Ελέγχου Εισαγωγής Φοιτητών Ειδικών Κατηγοριών

 • Μ. Καββαδάς (Συντονιστής)
 • Ν. Γερόλυμος
 • Β. Τσουκαλά
 • Α. Θεοφανίδου

Επιτροπή Επαγγελματικών Δικαιωμάτων

 • Β. Κουμούσης (Συντονιστής και εκπρόσωπος Ακαδημαϊκών Ισοτιμιών & Επαγγελματικών Δικαιωμάτων)
 • Α. Ανδρεαδάκης (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος Ακαδημαϊκών Ισοτιμιών & Επαγγελματικών Δικαιωμάτων)
 • Μ. Καββαδάς
 • Γ. Βλάχος
 • Εκπρόσωπος φοιτητών

Επιτροπή Προβολής & Διεθνών Συνεργασιών

 • Α. Στάμου (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην Ειδική Συγκλητική Επιτροπή Διεθνών, Ευρωπαϊκών Διμερών Πανεπιστημιακών Σχέσεων)
 • Ε. Σαπουντζάκης (Υπεύθυνος Θεμάτων Erasmus και και εκπρόσωπος στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων)
 • Α. Μπαλλής (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος (α) στην Ειδική Συγκλητική Επιτροπή Διεθνών, Ευρωπαϊκών Διμερών Πανεπιστημιακών Σχέσεων και (β) στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων)
 • Γ. Γιαννής (συντονιστής της διμερούς συνεργασίας με την Ecole Nationale des Ponts et Chaussées)

Επιτροπή Εργαστηρίων

 • Β. Γεωργιάννου (Συντονίστρια και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Π. Παπανικολάου (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Α. Λοΐζος
 • Χ. Μουζάκης

Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων

 • Μ. Πανταζίδου (Συντονίστρια και υπεύθυνη συλλογής στοιχείων για τα μαθήματα)
 • Ν. Λαγαρός (υπεύθυνος προγραμμάτων μαθημάτων και εξετάσεων)
 • Ν. Μαμάσης (υπεύθυνος φοιτητικών θεμάτων)

Επιτροπή Διοικητικών Λειτουργιών και Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης

 • Μ. Πανταζίδου (Συντονίστρια)
 • Δ. Κουτσογιάννης
 • Α. Παπαηλιού
 • Κ. Βαράνου

Σύμβουλος

 • Σ. Λαμπρόπουλος

Επιτροπή Κριτηρίων Εξέλιξης Προσωπικού και Απονομής Τιμητικών Τίτλων

 • Κ. Σπηλιόπουλος (Συντονιστής)
 • Δ. Μαμάης
 • Χ. Πλατή

Σύμβουλος

 • Γ. Χριστοδούλου

Επιτροπή για την Ιστορία της Σχολής και τον Εορτασμό των 130 ετών της

 • Δ. Κουτσογιάννης (Συντονιστής)
 • Ν. Λαγαρός
 • Δ. Βαμβάτσικος
 • Π. Δημητριάδης (υπ. δρ.)
 • Φ. Σαργέντης (υπ. δρ.)
 • Α. Παπαηλιού (Προϊσταμένη Γραμματείας)
 • Μ. Οικονόμου (Γραφείο Κοσμητείας & Υπεύθυνη Οικονομικών)
 • Κ. Κακουράτου (Μέλος Γραμματείας)
 • Ο Σάγκα (Διοικητ. Υπάλλ.)
 • Δ. Λιάτης (εθελοντής, διπλωματούχος της Σχολής του 1978)

Ομάδα Πλαισίωσης του Τομέα Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

 • Δ. Κουτσογιάννης (Συντονιστής)
 • Ι.Π. Παντουβάκης
 • Α. Μπαλλής
 • Κ. Τρέζος
 • Ν. Λαγαρός
 • Δ. Μέλισσας (ΣΑΜ)
 • Ι. Τσώλας (ΣΕΜΦΕ)
 • Δ. Καλλιάνης
 • Δ. Τουλιάτος
 • Α. Βαράνου

Σύμβουλος

 • Σ. Λαμπρόπουλος

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολής (ΟΜ.Ε.Α)

 • Ε. Σαπουντζάκης (ως μέλος της ΜΟΔΙΠ και συντονιστής της ΟΜΕΑ)
 • X. Γαντές
 • Γ. Γκαζέτας
 • Δ. Μαμάης
 • Α. Μπαλλής
 • Ι. Φρούσσος, εκπρόσωπος φοιτητών

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Αισθητικής Περιβάλλοντος

 • Κ. Σπηλιόπουλος (Συντονιστής και εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 • Π. Παπανικολάου (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

Επιτροπή Υποτροφιών Ειδικού Λογαριασμού

 • Ι. Ψυχάρης
 • Ε. Μπαλτάς
 • Λ. Θεοφανίδου

Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων

 • Δ. Βαμβάτσικος
 • Ε. Μπαδογιάννης
 • Α. Παπαδημητρίου

Επιτροπή Βιβλιοθήκης

 • Κ. Σπηλιόπουλος (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Μ. Πανταζίδου (Αναπληρώτρια Συντονίστρια και αναπληρώτρια εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων και Εκδόσεων

 • Χ. Ζέρης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Ι. Ραυτογιάννης (αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Β. Παπαδόπουλος

Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

 • Π. Ψαράκη (Συντονίστρια και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Γ. Γιαννής (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Δ. Βαμβάτσικος

Επιτροπή Κληροδοτημάτων

 • Μ. Βουγιούκας (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Σ. Μπαδογιάννης (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Ε. Μπαλτάς

Επιτροπή Βασικής Έρευνας

 • Α. Νάνου (Συντονίστρια και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Μ. Φραγκιαδάκης (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή Πολιτισμού

 • Α. Μπαλλής (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Β. Τσουκαλά (Αναπληρώτρια εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Μ. Νεραντζάκη

Επιτροπή Παρακολούθησης Διαχείρισης & Αξιοποίησης των Διαθέσιμων του Ιδρύματος

 • Τ. Αβραάμ (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Π. Θανόπουλος (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Ε. Μπαλτάς

Επιτροπή Σύνδεσης του ΕΜΠ με το Μέτσοβο

 • Ν. Μαμάσης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Χ. Ζέρης (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Γ. Γαντές

Επιτροπή Ενεργειακής Διαχείρισης

 • Ν. Μαμάσης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Σ. Μπαδογιάννης (αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή Περιβάλλοντος

 • Σ. Μπαδογιάννης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Δ. Δερματάς (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή E-learning

 • Χ. Μακρόπουλος (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Μ. Πανταζίδου (Αναπληρώτρια εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή Επικοινωνίας

 • Α. Παπαδημητρίου (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Α. Νάνου (Αναπληρωτρια εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή Φυσικής Αγωγής

 • Ν. Γερόλυμος (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Γ. Γιαννής (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

Μόνιμη Εφορευτική Επιτροπή

 • Ν. Μαμάσης (Πρόεδρος με αναπληρωτή τον Ν. Λαγαρό)
 • Ε. Βλαχογιάννη (μέλος με αναπληρωτή τον Π. Θανόπουλο)

(Διοικητική υποστήριξη στην Εφορευτική Επιτροπή παρέχει η Προϊσταμένη Γραμματείας Α. Παπαηλιού με αναπληρώτρια την Αν. Προϊσταμένη Α. Θεοφανίδου)

6 years ago.