Ελληνικά

Αποδοχή για εξέταση Διπλωματικής Εργασίας

Η περίοδος εξετάσεων των διπλωματικών εργασιών των τελειοφοίτων φοιτητών αρχίζει λίγο πριν τη λήξη των εξεταστικών περιόδων.

Οι φοιτητές ενημερώνουν τους επιβλέποντες καθηγητές ότι επιθυμούν να εξετασθούν την τρέχουσα περίοδο, ώστε οι Τομείς να στείλουν στη Γραμματεία της Σχολής έγκαιρα το σχετικό έντυπο κατ’αρχήν αποδοχής της διπλωματικής. Οι ακριβείς ημερομηνίες ορίζονται με σχετικές ανακοινώσεις.

Έντυπο κατ΄αρχήν αποδοχής για εξέταση Διπλωματικής Εργασίας

Εναλλακτικά μπορεί να συμπληρωθεί το έντυπο σε αρχείο μορφής MS Word

Το ανωτέρω έντυπο αφορά μόνο τους διδάσκοντες.

Υπεύθυνη: κ. Χατζηπαναγιώτου, τηλ. 210 772 2836

Attached file

7 years, 9 months ago.