Ελληνικά

Βελτίωση βαθμολογίας

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα βελτίωσης της βαθμολογίας τους στα μαθήματα που έδωσαν στο τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου, ανεξαρτήτως εξαμήνου στα οποία ανήκουν τα μαθήματα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται πριν από τις διακοπές του Καλοκαιριού σε χρονική περίοδο που ορίζεται από τη Σχολή (βλ. ανακοινώσεις Σχολής). Τα προς βελτίωση μαθήματα εξετάζονται στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Διευκρινίζεται ότι η αίτηση βελτίωσης δεν είναι δεσμευτική και σε κάθε περίπτωση προσμετράται η μεγαλύτερη επίδοση.

Υπέυθυνη: κ. Μίληση, τηλ. 210 772 4436

10 years, 9 months ago.