Ελληνικά

Έκδοση κωδικού Η/Υ του ΕΜΠ

Το ΕΜΠ προσφέρει σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας μια σειρά από υπηρεσίες πληροφορικής όπως:

  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)
  • Αναζήτηση σε καταλόγους ηλ. βιβλιοθήκης
  • Εγγραφή σε εξάμηνο και δηλώσεις μαθημάτων
  • Πρόσβαση σε ιστοσελίδες μαθημάτων
  • Υποβολή online αιτήσεων πιστοποιητικών
  • Δημιουργία προσωπικών ιστοσελίδων (Web hosting)
  • Χρήση αδειών λογισμικού
  • Σύνδεση στο δίκτυο μέσω ασύρματης τεχνολογίας (WiFi) και τηλεφώνου (dialup)

Μια πληρέστερη εικόνα από τις υπηρεσίες πληροφορικής που προσφέρει κεντρικά το ΕΜΠ δίνεται από τις ιστοσελίδες του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του Κέντρου Δικτύων.

Για να αποκτήσει ένας χρήστης πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές πρέπει να του παρασχεθεί κωδικός πρόσβασης. Δικαίωμα να λάβουν κωδικό πρόσβασης έχουν όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας. Για τους προπτυχιακούς φοιτητές που εγγράφονται στο ΕΜΠ δημιουργείται αυτόματα κωδικός πρόσβασης. Αυτόν τον κωδικό πρέπει να τον παραλάβουν από τη Γραμματεία του Κέντρου Η/Υ με την απαραίτητη επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.

Τα υπόλοιπα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας προκειμένου να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στη Γραμματεία του Κέντρου Η/Υ σχετική αίτηση. Το έντυπο της αίτησης δίνεται από ιστοσελίδα του Κέντρου Η/Υ ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς δίνονται στα τηλέφωνα: 210 772 2437, 2451

10 years, 7 months ago.