Ελληνικά

Συνέχιση σπουδών μετά από μη εγγραφή σε εξάμηνο

Οι φοιτητές πρέπει να επανεγγράφονται σε προκαθορισμένες περιόδους στην αρχή κάθε εξαμήνου, δηλώνοντας παράλληλα τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν. Σε περίπτωση που δεν εγγράφηκαν σε προηγούμενα εξάμηνα είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν παράλληλα με την εγγραφή-δήλωση μαθημάτων και αίτηση συνέχισης των σπουδών προς τη Γενική Συνέλευση της Σχολής παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους δεν είχαν ανανεώσει την εγγραφή τους. Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία της Σχολής.

Υπεύθυνη: κ. Α. Καραμούτσος, τηλ. 210 772 3455

Attached file

10 years, 9 months ago.