Ελληνικά

Department of Transportation Elections

Προκήρυξη:

Ειδική Επταμελής Επιτροπή:

Πρόεδρος Επιτροπής:

  • Πρόεδρος Επιτροπής και ημερομηνία ορισμού του

Καθηγητές Αξιολόγησης:

  • Καθηγητές Αξιολόγησης και ημερομηνία ορισμού τους (από την Ειδική Επταμελή Επιτροπή)
  • Καθηγητές Αξιολόγησης (από τον υποψήφιο)

Eκλογή:

  • Ημερομηνία εκλογής
  • Αποτελέσματα εκλογής

6 years, 4 months ago.