Ελληνικά

Structural Department Elections

Προκήρυξη:

  • [Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης]
  • [Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων]

Εκλεκτορικό Σώμα:

  • Ημερομηνία συγκρότησης Εκλεκτορικού σώματος: Γ.Σ. 25.2.2020
  • Εκλεκτορικό Σώμα
  • [Αντικαταστάσεις Εκλεκτορικού Σώματος]

Εισηγητική Επιτροπη:

  • Ημερομηνία ορισμού εισηγητικής επιτροπής: 17.3.2020
  • Σύνθεση επιτροπής : Ε. Βιντζηλαίου, Ε. Σαπουντζάκης, Α. Σέξτος

Εισηγητικής Έκθεσης:

  • [Ημερομηνία κατάθεσης]

Eκλογή:

  • [Ημερομηνία Εκλογής]
  • [Εκλέχθηκε]

8 years ago.