Ελληνικά

Historical Archive of Administrators

Ιστορική σημείωση: Από το 1887, έτος ίδρυσής της στο πλαίσιο του «Σχολείου Βιομηχάνων Τεχνών», μέχρι το 1894, η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ήταν η μόνη σε λειτουργία Σχολή του Ιδρύματος και επομένως ο Διευθυντής του Σχολείου ταυτιζόταν με τον επικεφαλής της Σχολής. Το «Σχολείο» μετονομάστηκε σε «Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο» το 1914. Ο θεσμός του Κοσμήτορα ως επικεφαλής της Σχολής καθιερώθηκε το 1917, ενώ μέχρι το 1919 μόνο η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών είχε Κοσμήτορα. Με τον Νόμο 1268/1982 η Σχολή μετονομάστηκε σε Τμήμα και ο επικεφαλής της από Κοσμήτορας σε Πρόεδρο. Το 2002 το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ξαναπήρε την ιστορική του ονομασία της Σχολής, αλλά λειτουργώντας διοικητικά ως Τμήμα και έχοντας ως επικεφαλής Πρόεδρο. Με τον Νόμο 4009/2011 επανήλθε η διοικητική δομή της Σχολής και ο επικεφαλής είναι και πάλι Κοσμήτορας.


Διευθυντές (Περίοδος "Σχολείου Βιομηχάνων Τεχνών" και λίγο πριν και μετά)

1879 Αναστάσιος Θεοφιλάς, Στρατιωτικός μηχανικός

1901 Ιωάννης Λαζαρίμος, Καθηγητής Τοπογραφίας (Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή μετά τον θάνατο του Α. Θεοφιλά)

1902 Κωνσταντίνος Μητσόπουλος, Καθηγητής Ορυκτολογίας

1910 Νικόλαος Τριανταφυλλίδης, Καθηγητής Οδοποιΐας και Γεφυροποιΐας

1910 Άγγελος Γκίνης, Καθηγητής Λιμενικών και Υδραυλικών Έργων


Κοσμήτορες

1917 Νικόλαος Καρακατσανίδης, Καθηγητής Περιγραφικής Γεωμετρίας

1919 Κωνσταντίνος Γεωργικόπουλος, Καθηγητής Τεχνικής Μηχανικής

1921 Εμμανουήλ Κριεζής, Καθηγητής Γενικής Δομικής

1923 Κίμων Πανταζής, Καθηγητής Λιθίνων και Ξυλίνων Γεφυρών και Τοίχων Αντιστηρίξεως και Θεμελιώσεων (1918-54)

1924 Αλέξανδρος Σίνος, Καθηγητής Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων

1926 Δημοσθένης Πρωτοπαπαδάκης, Καθηγητής Σιδηροδρομικής

1928 Νικόλαος Κιτσίκης, Καθηγητής Εφηρμοσμένης Στατικής, Σιδηρών Γεφυρών και Έργων εκ Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος (Αναπληρωτής Γεώργιος Μαλτέζος)

1930 Δημοσθένης Πρωτοπαπαδάκης, Καθηγητής Σιδηροδρομικής (Αναπληρωτής Γεώργιος Μαλτέζος)

1932 Γεώργιος Μαλτέζος, Καθηγητής Γενικής Μηχανολογίας (Αναπληρωτής Περικλής Παρασκευόπουλος)

1933 Κίμων Πανταζής, Καθηγητής Λιθίνων και Ξυλίνων Γεφυρών, Τοίχων Υποστηρίξεως και Θεμελιώσεων (Αναπληρωτής Περικλής Παρασκευόπουλος)

1936 Ηλίας Γούναρης, Καθηγητής Μεταλλουργίας και Μεταλλευτικής (Αναπληρωτής Σπυρίδων Νομικός)

1938 Σπυρίδων Νομικός, Καθηγητής Χαράξεων Οδών και Σιδηροδρόμων (Αναπληρωτής Νικόλαος Κριτικός)

1942 Περικλής Παρασκευόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος (Αναπληρωτής Δημοσθένης Πίππας)

1946 Αλέξανδρος Σίνος, Καθηγητής Πρακτικής Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων (Αναπληρωτής Περικλής Παρασκευόπουλος)

1950 Σπυρίδων Νομικός, Καθηγητής Χαράξεων Οδών και Σιδηροδρόμων (Αναπληρωτής Δημοσθένης Πίππας)

1951 Δημοσθένης Πίππας, Καθηγητής Λιμενικών Έργων (Αναπληρωτής Αθανάσιος Ρουσόπουλος)

1953 Αθανάσιος Ρουσόπουλος, Καθηγητής Σιδηρών Έργων και Σιδηρών Γεφυρών

1958 Μάξιμος Μητσόπουλος, Καθηγητής Ορυκτολογίας & Πετρογραφίας (Αναπληρωτής Κωνσταντίνος Γεωργικόπουλος)

1958 Κωνσταντίνος Γεωργικόπουλος, Καθηγητής Θεωρητικής Μηχανικής

1960 Δημοσθένης Πίππας, Καθηγητής Λιμενικών Έργων

1961 Ευτύχιος Κοκκινόπουλος, Καθηγητής Στατικής

1965 Ευάγγελος Παναγιωτουνάκος, Καθηγητής ∆οµικής Μηχανικής και Στοιχείων ∆οµικών Έργων

1968 Αντώνιος Λοΐζος, Καθηγητής Λιθίνων και Ξυλίνων Γεφυρών, Τοίχων Αντιστηρίξεως και Θεµελιώσεων (Αναπληρωτής Σωτήριος Αγαπητίδης)

1970 Ευάγγελος Παναγιωτουνάκος, Καθηγητής ∆οµικής Μηχανικής και Στοιχείων ∆οµικών Έργων

1973 Αντώνιος Λοΐζος, Καθηγητής Λιθίνων και Ξυλίνων Γεφυρών, Τοίχων Αντιστηρίξεως και Θεµελιώσεων

1974 Ευάγγελος Παναγιωτουνάκος, Καθηγητής ∆οµικής Μηχανικής και Στοιχείων ∆οµικών Έργων

1975 Παντελής Ρόκος, Καθηγητής Ανωτέρων Μαθηµατικών

1979 Θεοδόσιος Τάσιος, Καθηγητής ∆οµικής Μηχανικής και Στοιχείων Τεχνικών Έργων

1981 Γεώργιος Νουτσόπουλος, Καθηγητής Θεωρητικής και Εφηρμοσμένης Υδραυλικής


Πρόεδροι

1983 Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος, Καθηγητής Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων

1985 Γεώργιος Νουτσόπουλος (άσκηση καθηκόντων Προέδρου), Καθηγητής Θεωρητικής και Εφηρμοσμένης Υδραυλικής

1986 Απόστολος Γιώτης, Καθηγητής Οδοποιίας (Αναπληρωτής Ανδρέας Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής Θεμελιώσεων)

1989 Χαράλαμπος Εφραιμίδης, Καθηγητής Ειδικής Μηχανολογίας (Αναπληρωτής Απόστολος Γιώτης, Καθηγητής Οδοποιΐας)

1991 Ιωάννης Φραντζεσκάκης, Καθηγητής Μεταφορών (Αναπληρωτής Απόστολος Γιώτης, Καθηγητής Οδοποιΐας)

1993 Απόστολος Γιώτης, Καθηγητής Οδοποιΐας (Αναπληρωτής Ανδρέας Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής Θεμελιώσεων)

1995 Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος, Καθηγητής Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων (Αναπληρωτής Απόστολος Γιώτης, Καθηγητής Οδοποιΐας)

1997 Κωνσταντίνος Μουτζούρης, Καθηγητής Ακτομηχανικής (Αναπληρωτής Ανδρέας Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής Θεμελιώσεων)

2001 Ανδρέας Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής Θεμελιώσεων (Αναπληρωτής Κωνσταντίνος Μουτζούρης, Καθηγητής Ακτομηχανικής)

2003 Κωνσταντίνος Μουτζούρης, Καθηγητής Ακτομηχανικής (Αναπληρωτής Γεώργιος Ιωαννίδης, Καθηγητής στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών)

2006 Μαρία Μιμίκου, Καθηγήτρια Επιφανειακής Υδρολογίας (Πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Σχολής) (Αναπληρωτής Ιωάννης Ερμόπουλος, Καθηγητής στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών)

2009 Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής Κυκλοφοριακής Τεχνικής (Αναπληρωτής Αναστάσιος Στάμου, Καθηγητής στις Υπολογιστικές Μέθοδους στην Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική και στο Σχεδιασμό Συναφών Υδραυλικών Έργων)


Κοσμήτορες

2013 Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής Κυκλοφοριακής Τεχνικής

2014 Δημήτριος Κουτσογιάννης, Καθηγητής Υδρολογίας και Ανάλυσης Συστημάτων Υδραυλικών Έργων (Αναπληρωτής Ανδρέας Λοΐζος, Καθηγητής στα Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων)

2018 Νικόλαος Λαγαρός, Καθηγητής στη Βελτιστοποίηση Κατασκευών (Αναπληρωτής Γεώργιος Γιαννής, Καθηγητής στην Ασφάλεια και Διαχείριση της Οδικής Κυκλοφορίας)


Γραμματείς

Στην υπεύθυνη και ευαίσθητη θέση του Γραμματέα της Σχολής διετέλεσαν οι εξής (κατ' έτος ανάληψης καθηκόντων):

1929 Π. Θεοτοκάτος (Αναπληρωτής Α. Αγγελόπουλος)

1930 Α. Αγγελόπουλος

1936 Ε. Παράσχης

1938 Α. Αγγελόπουλος ( (Αναπληρωτής Ά. Αθανασιάδης)

1947 Κ. Βούλγαρης

1949 Π. Παππάς

1961 Α. Κακιόπουλος

1974 Ο. Βάρσου

198? Ι. Σπυρογιάννης

1996? Μ. Τσουκάκη

2006? Ε. Ροδίτη

2007? Β. Κούσια

2009 Α. ΠαπαηλιούΕπιμέλεια: Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Λαγαρός, Δ. Λιάτης, 2016, 2021

Πηγές: (1) Ιστορικό Αρχείο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. (2) Ιστορικό αρχείο Πρακτικών Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΕΜΠ.

Attached file

8 years, 7 months ago.