Ελληνικά

Historical Archive of Administrators

Ιστορική σημείωση: Από το 1887, έτος ίδρυσής της στο πλαίσιο του «Σχολείου Βιομηχάνων Τεχνών», μέχρι το 1894, η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ήταν η μόνη σε λειτουργία Σχολή του Ιδρύματος και επομένως ο Διευθυντής του Σχολείου ταυτιζόταν με τον επικεφαλής της Σχολής. Το «Σχολείο» μετονομάστηκε σε «Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο» το 1914. Ο θεσμός του Κοσμήτορα ως επικεφαλής της Σχολής καθιερώθηκε το 1917, ενώ μέχρι το 1919 μόνο η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών είχε Κοσμήτορα. Με τον Νόμο 1268/1982 η Σχολή μετονομάστηκε σε Τμήμα και ο επικεφαλής της από Κοσμήτορας σε Πρόεδρο. Το 2002 το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ξαναπήρε την ιστορική του ονομασία της Σχολής, αλλά λειτουργώντας διοικητικά ως Τμήμα και έχοντας ως επικεφαλής Πρόεδρο. Με τον Νόμο 4009/2011 επανήλθε η διοικητική δομή της Σχολής και ο επικεφαλής είναι και πάλι Κοσμήτορας.


Διευθυντές (Περίοδος "Σχολείου Βιομηχάνων Τεχνών" και λίγο πριν και μετά)


1879 Αναστάσιος Θεοφιλάς, Στρατιωτικός

1902 Κωνσταντίνος Μητσόπουλος, Καθηγητής Ορυκτολογίας

1910 Νικόλαος Τριανταφυλλίδης, Καθηγητής Οδοποιΐας και Γεφυροποιΐας

1910 Άγγελος Γκίνης, Καθηγητής Λιμενικών και Υδραυλικών Έργων


Κοσμήτορες


1917 Νικόλαος Καρακατσανίδης, Καθηγητής Περιγραφικής Γεωμετρίας, Τοπογραφίας

1919 Κωνσταντίνος Γεωργικόπουλος, Καθηγητής Τεχνικής Μηχανικής

1921 Εμμανουήλ Κριεζής, Καθηγητής Γενικής Δομικής

1923 Κίμων Πανταζής, Καθηγητής Λιθίνων και Ξυλίνων Γεφυρών και Τοίχων Αντιστηρίξεως και Θεμελιώσεων (1918-54)

1924 Αλέξανδρος Σίνος, Καθηγητής Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων

1926 Δημοσθένης Πρωτοπαπαδάκης, Καθηγητής Σιδηροδρομικής

1928 Νικόλαος Κιτσίκης, Καθηγητής Εφηρμοσμένης Στατικής, Σιδηρών Γεφυρών και Έργων εκ Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος

1931 Δημοσθένης Πρωτοπαπαδάκης, Καθηγητής Σιδηροδρομικής

1932 Γεώργιος Μαλτέζος, Καθηγητής Γενικής Μηχανολογίας

1934 Κίμων Πανταζής, Καθηγητής Λιθίνων και Ξυλίνων Γεφυρών, Τοίχων Υποστηρίξεως και Θεμελιώσεων

1936 Ηλίας Γούναρης, Καθηγητής Μεταλλουργίας και Μεταλλευτικής

1938 Σπυρίδων Νομικός, Καθηγητής Χαράξεων Οδών και Σιδηροδρόμων

1942 Περικλής Παρασκευόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος

1946 Αλέξανδρος Σίνος, Καθηγητής Πρακτικής Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων

1951 Δημοσθένης Πίππας, Καθηγητής Λιμενικών Έργων

1953 Αθανάσιος Ρουσόπουλος, Καθηγητής Σιδηρών Έργων και Σιδηρών Γεφυρών

1958 Μάξιµος Μητσόπουλος, Καθηγητής Ορυκτολογίας, Πετρογραφίας και Γεωλογίας

1958 Κωνσταντίνος Γεωργικόπουλος, Καθηγητής Θεωρητικής Μηχανικής

1960 Δημοσθένης Πίππας, Καθηγητής Λιμενικών Έργων

1961 Ευτύχιος Κοκκινόπουλος, Καθηγητής Στατικής

1965 Ευάγγελος Παναγιωτουνάκος, Καθηγητής ∆οµικής Μηχανικής και Στοιχείων ∆οµικών Έργων

1968 Αντώνιος Λοΐζος, Καθηγητής Λιθίνων και Ξυλίνων Γεφυρών, Τοίχων Αντιστηρίξεως και Θεµελιώσεων

1970 Ευάγγελος Παναγιωτουνάκος, Καθηγητής ∆οµικής Μηχανικής και Στοιχείων ∆οµικών Έργων

1973 Αντώνιος Λοΐζος, Καθηγητής Λιθίνων και Ξυλίνων Γεφυρών, Τοίχων Αντιστηρίξεως και Θεµελιώσεων

1974 Ευάγγελος Παναγιωτουνάκος, Καθηγητής ∆οµικής Μηχανικής και Στοιχείων ∆οµικών Έργων

1975 Παντελής Ρόκος, Καθηγητής Ανωτέρων Μαθηµατικών

1979 Θεοδόσιος Τάσιος, Καθηγητής ∆οµικής Μηχανικής και Στοιχείων Τεχνικών Έργων

1981 Γεώργιος Νουτσόπουλος, Καθηγητής Θεωρητικής και Εφηρμοσμένης Υδραυλικής


Πρόεδροι


1984 Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος, Καθηγητής Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων

1985 Γεώργιος Νουτσόπουλος, Καθηγητής Θεωρητικής και Εφηρμοσμένης Υδραυλικής

1986 Απόστολος Γιώτης, Καθηγητής Οδοποιίας

1989 Χαράλαμπος Εφραιμίδης, Καθηγητής Ειδικής Μηχανολογίας

1991 Ιωάννης Φραντζεσκάκης, Καθηγητής Μεταφορών

1993 Απόστολος Γιώτης, Καθηγητής Οδοποιΐας

1995 Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος, Καθηγητής Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων

1997 Κωνσταντίνος Μουτζούρης, Καθηγητής Ακτομηχανικής

2001 Ανδρέας Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής Θεμελιώσεων

2003 Κωνσταντίνος Μουτζούρης, Καθηγητής Ακτομηχανικής

2006 Μαρία Μιμίκου, Καθηγήτρια Επιφανειακής Υδρολογίας (Πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Σχολής)

2009 Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής Κυκλοφοριακής Τεχνικής


Κοσμήτορες


2013 Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής Κυκλοφοριακής Τεχνικής

2014 Δημήτριος Κουτσογιάννης, Καθηγητής Υδρολογίας και Ανάλυσης Συστημάτων Υδραυλικών Έργων

2018 Νικόλαος Λαγαρός, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Στατική-Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών και ΒελτιστοποίησηΣελίδα υπό κατασκευή. Σε περίπτωση που εντοπίσετε λάθη παρακαλούμε ενημερώστε στη διεύθυνση dk@ntua.gr

Επιμέλεια: Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Λαγαρός, 2016

Πηγή: (1) Ιστορικό Αρχείο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. (2) Ιστορικό αρχείο Πρακτικών Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΕΜΠ.

Attached file

5 years, 10 months ago.