Ελληνικά

Distribution of students per concentration

Distribution of students per concentration

Κατανομή των φοιτητών ανά κατεύθυνση σπουδών (Αναγράφεται ο αριθμός των φοιτητών του εβδόμου εξαμήνου που επέλεξαν την αντίστοιχη κατεύθυνση σε κάθε ακαδημαϊκό έτος).

 

Δομοστατικοί

Υδραυλικοί

Συγκοινωνιολόγοι

Γεωτεχνικοί

Σύνολο

1995-96

143

36

73

0

252

1996-97

112

27

50

0

189

1997-98

138

33

50

0

221

1998-99

93

27

88

0

208

1999-00

105

8

95

0

208

2000-01

139

18

104

0

261

2001-02

176

19

90

0

285

2002-03

200

14

83

0

297

2003-04

197

31

93

0

321

2004-05

121

22

92

69

304

2005-06

112

7

83

79

281

2006-07

107

17

62

56

242

2007-08

133

37

110

25

305

2008-09

100

29

87

38

254

2009-10

121

28

89

33

271

2010-11

93

33

84

39

249

2011-12

107

40

68

24

239

2012-13

102

34

50

45

231

2013-14

110

29

59

51

249

2014-15

82

21

48

28

179

2015-16

74

38

43

24

179

2016-17

81

41

74

29

225

2017-18

105

79

80

24

283

2018-19

65

49

51

11

176

2019-20

83

41

58

15

197

 

Επιμέλεια: Δημήτρης Κουτσογιάννης, Μίλτος Κουτούγκος, 2017-2020

Πηγή: Αρχείο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.

Attached file

5 years, 5 months ago.