Ελληνικά

Historical Archive of Professors of the School

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών στέκεται με ευγνωμοσύνη και σεβασμό απέναντι στους περίπου 160 παλιούς καθηγητές της που στα πάνω από 130 χρόνια ιστορίας της την οικοδόμησαν και την εξέλιξαν στη σημερινή της μορφή. Ο συγκεκριμένος κατάλογος με τα ονόματα και τα αντικείμενα των καθηγητών (με χρονολογική σειρά, σύμφωνα με το έτος ανάληψης καθηκόντων), καθώς και οι διασυνδεδεμένες σελίδες με βιογραφικά στοιχεία των καθηγητών, αποτελούν ένα ελάχιστο δείγμα της ευγνωμοσύνης προς τους καθηγητές της Σχολής και μια προσπάθεια αντίστασης στη λήθη.

Σημείωση 1. Το σύμβολο # αποτελεί υπερσύνδεσμο σε έκδοση του 1939 (Διατελέσαντες Διευθυνταί, Πρυτάνεις, Καθηγηταὶ, Τεχνικά Χρονικά, 16 (181), 87-114, 1939) η οποία περιλαμβάνει βιογραφίες των καθηγητών που είχαν υπηρετήσει ως τότε.

Σημείωση 2. Το έτος ίδρυσης της Σχολής, στο πλαίσιο του «Σχολείου Βιομηχάνων Τεχνών», είναι το 1887. Ο κατάλογος περιλαμβάνει και καθηγητές του Πολυτεχνείου που είχαν αναλάβει καθήκοντα τα προηγούμενα χρόνια και ήταν εν ενεργεία το 1887. (Δεν περιλαμβάνει τους παλιότερους, ούτε τους εν ενεργεία καθηγητές).


1865

Γεώργιος Σούτσος # (1824-1892), Καθηγητής Μαθηματικών (1865-92)

1867

Αριστείδης Βουσάκης # (1831-1911), Καθηγητής Χημείας (1867-1904)

1872

Αναστάσιος Χρηστομάνος # (1841-1906), Καθηγητής Φυσικής (1872-1906)

1874

Αναστάσιος Σούλης # (1836-1918), Καθηγητής Αντιστάσεως Ύλης και Υδραυλικής (1874-1910)

1875

Περικλής Κυριακός # (1854-1898), Καθηγητής Ατμομηχανικής (1875-98)

1878

Ιωάννης Λαζαρίμος (1849-1913), Καθηγητής Τοπογραφίας (1878-1913)

1880

Στυλιανός Κωνσταντινίδης # (1838-1899), Καθηγητής Καλλιτεχνολογίας (1879-96)

1883

Ιωάννης Κολλινιάτης # (1857-1921), Καθηγητής Αρχιτεκτονικής (1883-1918)

1885

Κυπάρισσος Στέφανος # (1857-1917), Καθηγητής Αναλυτικής Γεωμετρίας & Ανωτέρων Μαθηματικών (1885-1916)

Κωνσταντίνος Μητσόπουλος (1844-1911), Καθηγητής Ορυκτολογίας (1885-1910)

1887

Απόστολος Αποστόλου # (1840-1918), Καθηγητής Περιγραφικής Γεωμετρίας (1887-1905)

Δημοσθένης Γονατάς # (1841-1927), Καθηγητής Οδοποιίας και Γεφυροποιίας (1887-95)

1888

Ιωάννης Χατζηδάκις # (1844-1921), Καθηγητής Στοιχειώδους και Θεωρητικής Μηχανικής (1888-1914)

Νικόλαος Χλωρός # (?-1894), Καθηγητής Δασολογίας (1888-94)

1889

Ιωάννης Αργυρόπουλος # (1853-1939), Καθηγητής Σιδηροδρομικής και Μεταλλουργίας (1889-1923)

Νικόλαος Γουναράκης # (1853-1932), Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου, Πολιτικής Οικονομίας (1889-91, 1908-10, 1911-17 & 1921-23)

Νικόλαος Ζούζουλας # (?-?), Καθηγητής Λογιστικής (1889-?)

Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης (1858-1922), Καθηγητής Λιμενικών Έργων (1889-90)

1890

Ιωάννης Ραπτάκης # (1860-1921), Καθηγητής Οικοδομικής και Γραφοστατικής (1890-1918)

1891

Γεώργιος Χρυσοχόος # (1857-1908), Καθηγητής Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων (1891-1904)

1896

Γεώργιος Μαλτέζος (1873-1941), Καθηγητής Μηχανικής, Γενικής Μηχανολογίας (1896-1905, 1906-21, 1922-35, 1936-38)

1897

Ηλίας Ι. Αγγελόπουλος # (1859-1932), Καθηγητής Γεφυροποΐας (1897), Πρώτος Πρόεδρος του ΤΕΕ (1925-27)

Κωνσταντίνος Ζέγγελης # (1870-1957) Καθηγητής Χημείας και Μεταλλουργίας (1897-1906)

1898

Άγγελος Σ. Γκίνης (1859-1928), Καθηγητής Γεφυροποΐας (1898-1904), Λιμενικών και Υδραυλικών έργων (1904-18) και Λιμενικών Έργων (1918-27), Διευθύνων ή Διευθυντής του Σχολείου Βιομηχάνων Τεχνών/ΕΜΠ (1910-14, 1914-20, 1923-28)


1902

Γεώργιος Ι. Αγγελόπουλος # (1902-?), Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου και Πολιτικής Οικονομίας (1902-05)

1904

Νικόλαος Τριανταφυλλίδης (1858-1927), Καθηγητής Οδοποιΐας και Γεφυροποιΐας (1904-27), Διευθυντής του Σχολείου Βιομηχάνων Τεχνών (1910)

1905

Νικόλαος Καρακατσανίδης (1852-1920), Καθηγητής Περιγραφικής Γεωμετρίας (1905-20)

1906

Κωνσταντίνος Μαλτέζος (1869-1951) #**, Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής (1906-1938)

1908

Δημοσθένης Πρωτοπαπαδάκης (1873-1955), Καθηγητής Σιδηροδρομικής (1908-17 & 1920-48), Πρύτανης ΕΜΠ (1933-35)

1910

Αρίστιππος Κουσίδης # (1868-1937), Καθηγητής Εφηρμοσμένης Μηχανικής, Θεωρητικής Μηχανικής (1910-17 & 1920-22)

Θεόδωρος Σκούφος # (1864-1938), Καθηγητής Ορυκτολογίας - Πετρογραφίας - Γεωλογίας (1910-17 & 1920-22), Διευθυντής του ΕΜΠ (1922)

1913

Νικόλαος Γεννηματάς (1875-1932), Καθηγητής Κατωτέρων Μαθηματικών (1913-24), Καθηγητής Ανωτέρων Μαθηματικών και Θεωρητικής Μηχανικής (1924-32)

1916

Νικόλαος Κιτσίκης (1887-1978), Καθηγητής Εφηρμοσμένης Στατικής, Σιδηρών Γεφυρών και Έργων εκ Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος (1916-1945), Αντιπρύτανης και Πρύτανης ΕΜΠ (1937-45)

Δημήτριος Λαμπαδάριος (1887-1950), Καθηγητής Γεωδαισίας (1916-50), Πρύτανης ΕΜΠ (1929-33)

Γεώργιος Ρεμούνδος # (1878-1928), Καθηγητής Ανωτέρων Μαθηματικών (1916-28)

1917

Θεόδωρος Βαρούνης (1882-1952), Καθηγητής Χημείας (1917-52) Πρύτανης ΕΜΠ (1945-47)

Ιωάννης Δοανίδης (1872-1954), Καθηγητής Ορυκτολογίας - Πετρογραφίας - Γεωλογίας (1918-46)

Εμμανουήλ Α. Κριεζής (1880-1967), Καθηγητής Γενικής Δομικής (1917-51)

Σπυρίδων Κορώνης (1883-1945), Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας και Στοιχείων Δικαίου (1917-1945)

1918

Ηλίας Γούναρης (1883-1954), Καθηγητής της Μεταλλευτικής και Μεταλλουργίας (Έκτακτος 1918-30, Τακτικός 1930-510)

Κωνσταντίνος Χ. Γεωργικόπουλος (1889-1969), Καθηγητής Τεχνικής Μηχανικής (1918-22) και Θεωρητικής Μηχανικής (1932-61), Πρύτανης ΕΜΠ (1937-39)

Χρήστος Καραβάς (1883-1966), Καθηγητής Γαλλικής Γλώσσας (1918-64)

Κίμων Πανταζής (1883-1960), Καθηγητής Λιθίνων και Ξυλίνων Γεφυρών και Τοίχων Αντιστηρίξεως και Θεμελιώσεων (1918-54)

Περικλής Μ. Παρασκευόπουλος (1885-1966), Καθηγητής Εφαρμογών Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος (έκτακτος 1918-30, τακτικός 1930-55)

1919

Αλέξανδρος Γ. Σίνος (1884-1952), Καθηγητής Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων (1919-51), Πρύτανης ΕΜΠ (1935-37)

Σπυρίδων Π. Νομικός (1881-1957), Καθηγητής Οδοποιΐας (1919-51)

1920

Ιωάννης Χατσόπουλος (1891-1963), Καθηγητής Παραστατικής Γεωμετρίας (1920-62), Πρύτανης ΕΜΠ (1957-59)

1921

Κωνσταντίνος Γουναράκης (1893-1954), Καθηγητής Ηλεκτροτεχνίας (Έκτακτος 1921-30, Τακτικός 1930-54) Πρύτανης ΕΜΠ (1947-49)

Αλέξανδρος Σ. Φωτιάδης (1892-1956), Καθηγητής του Εργαστηρίου Αντοχής των Υλικών (1921-47)

1922

Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή (1873-1950), Καθηγητής Μαθηματικών και Μηχανικής (1922-1924), Επίτιμος Καθηγητής ΕΜΠ (1930-1950)

1923

Φρίξος Θεοδωρίδης (1892-?), Καθηγητής Εφηρμοσμένης Μηχανικής (1923-46)

1925

Αριστοτέλης Οικονόμου #, Καθηγητής Ανωτέρων Μαθηματικών (1925-30 έκτακτος, 1930-36 τακτικός)

1930

Αθανάσιος Ι. Ρουσόπουλος (1902-1983), Καθηγητής Σιδηρών Έργων και Σιδηρών Γεφυρών (1930-58)

Αθανάσιος Σοφιανόπουλος (1886-1959), Καθηγητής Τεχνικών Υλικών (1930-41 έκτακτος, 1941-49? τακτικός)

Chedal Anglay (?-?), Καθηγητής Λιμενικών Έργων (1930-32)

1931

Απόστολος Κουτσοκώστας (1890-1977), Καθηγητής Ειδικής Μηχανολογίας για Πολιτικούς Μηχανικούς (1931-60), Πρύτανης ΕΜΠ (1953-55)

1932

Νικόλαος Κριτικός (1894-1986), Καθηγητής Ανωτέρων Μαθηματικών (1933-46 & 1951-62)

1933

Φίλων Βασιλείου (1904-1983), Καθηγητής Ανωτέρων Μαθηματικών (1933-66)

Δημοσθένης Α. Πίππας (1906-1987) Καθηγητής Λιμενικών Έργων (1933-71), Πρύτανης ΕΜΠ (1955-57 & 1963-65)

1939

Γεώργιος Κορωναίος (1899-1980), Καθηγητής Τεχνικής Εκμεταλλεύσεων Έργων (1939-?), Πρύτανης ΕΜΠ (1949-51)

Αχιλλέας Παπαπέτρου (1907-?), Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής (1931-43 έκτακτος, 1944-46 τακτικός)

1947

Πέτρος Κριεζής (1914-?), Καθηγητής Εφηρµοσµένων Μαθηµατικών (Έκτακτος 1947-61, Τακτικός 1961-77)

Αναστάσιος Παπασπύρος (1905-1980), Καθηγητής Ανωτέρων Μαθηµατικών (Έκτακτος 1947-56, Τακτικός 1956-69)

Παύλος Σαντορίνης (1893-1986), Καθηγητής Φυσικής (Έκτακτος 1946-56, Τακτικός 1956-64)

1948

Γεώργιος Καρακασσώνης (1909-1954), Έκτακτος Μόνιμος Καθηγητής έδρας Αστικών και Αγροτικών Εξυγιάνσεων (1948-54)

Μάξιμος Μητσόπουλος (1897-1968), Καθηγητής Ορυκτολογίας & Πετρογραφίας (1948-1965)

1949

Σωτήριος Αγαπητίδης (1910-1998), Καθηγητής Θεωρητικής και Εφηρµοσµένης Οικονοµικής (έκτακτος 1949-62 έκτακτος, 1962-74 τακτικός)

Γεώργιος Κακριδής (1908-1959), Καθηγητής Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας και Ειδικής Ηλεκτροτεχνίας για Πολιτικούς Μηχανικούς (1949-1959)

Θεόδωρος Κουγιουµτζέλης (1906-?), Καθηγητής Φυσικής (Έκτακτος 1949-58, Τακτικός 1958-72)

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος (1895-1957), Καθηγητής Φυσικής (1949-57)

1950

Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου (1899-1979), Καθηγητής Εφηρµοσµένης Μηχανικής (1950-65)

Άγγελος Τριανταφύλλου (1895-1972), Καθηγητής Τεχνικών Σχεδιάσεων (1950-65)

1951

Αλέξανδρος Καλίνσκης (1904-1967), Καθηγητής Θεωρητικής και Εφηρμοσμένης Υδραυλικής (Έκτακτος 1951-63, Τακτικός 1963-67)

Κωνσταντίνος Μυλωνάς (1916-2010) , Καθηγητής Εργαστηρίου Αντοχής Υλικών (1950-53) και Μηχανικής (1975-83)

Βασίλειος Παπαθανασόπουλος (1901?-1970), Καθηγητής Τεχνικών Υλικών (Έκτακτος 1951?-63, Τακτικός 1963-68)

1953

Ιωάννης Ρωµαϊδης (1893-1968), Καθηγητής Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων (Έκτακτος 1953-60, Τακτικός 1960-64)

1955

Ευάγγελος Παναγιωτουνάκος (1913-1998), Καθηγητής Δοµικής Μηχανικής & Στοιχείων Δοµικών Έργων (1955-1980), Πρύτανης ΕΜΠ (1976-79)

1956

Ευτύχιος Κοκκινόπουλος (1907-1974), Καθηγητής Στατικής (Έκτακτος 1956-58, Τακτικός 1958-73), Πρύτανης ΕΜΠ (1967-69)

Δημήτριος Κορωναίος (1903-?), Καθηγητής Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος (1950-68)

Αντώνιος Λοϊζος (1916-1998), Καθηγητής Λιθίνων και Ξυλίνων Γεφυρών, Τοίχων Αντιστηρίξεως και Θεµελιώσεων (Έκτακτος 1956-64, Τακτικός 1964-84), Πρύτανης ΕΜΠ (1970-73)

Δηµήτριος Χατζηνικολής (1891-1977), Έκτακτος Καθηγητής Οδοποιίας (1956-62)

1960

Περικλής Θεοχάρης (1921-1999), Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Αντοχής Υλικών (1960-88), Πρύτανης ΕΜΠ (1974-77)

1963

Λεωνίδας Μπιτσάκος (1908-?), Καθηγητής Θεωρητικής Μηχανικής (Έκτακτος 1963-69, Τακτικός 1969-73)

1964

Θεοδόσιος Τάσιος (γ. 1930), Καθηγητής Δοµικής Μηχανικής και Στοιχείων Τεχνικών Έργων (1964-97)

1965

Παναγιώτης Λαδόπουλος (1914-2005), Καθηγητής Παραστατικής και Ανωτέρας Γεωμετρίας (1965-81)

1966

Νικόλαος Κορωναίος (γ. 1934), Καθηγητής Οδοποιίας (Έκτακτος 1966-74, Τακτικός 1974-83)

Παντελής Ρόκος (1911-1995), Καθηγητής Ανωτέρων Μαθηµατικών (1966-78)

1968

Χαράλαμπος Εφραιμίδης (1927 - 2012), Καθηγητής Ειδικής Μηχανολογίας (Έκτακτος 1968-74, Τακτικός 1974-94)

1969

Σταύρος Τριανταφυλλίδης (1913 - 1997), Καθηγητής Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων (Έκτακτος 1969-73, Έκτακτος Μόνιμος 1973-79)

1970

Γεώργιος Νουτσόπουλος (1932-2008), Καθηγητής Θεωρητικής και Εφηρμοσμένης Υδραυλικής (1970-1999), Πρύτανης ΕΜΠ (1988-91)

Νικόλαος Ι. Γαλιδάκης (1929-1986), Έκτακτος Μόνιμος Καθηγητής Εφηρμοσμένων Μαθηματικών (1970-74) (Σημ.: Ο διορισμός ανακλήθηκε το 1974 δυνάμει του άρ. 9 της Συντακτικής Πράξης για τα ΑΕΙ του 1974, επειδή δεν είχε υπάρξει εκλογή από τον Σύλλογο Τακτικών Καθηγητών.)

1972

Σταύρος Νικολάου (1920-2003), Καθηγητής Υδροδυναμικών Έργων (1969-1982)

1973

Αντώνιος Κουνάδης (γ. 1937), Καθηγητής Στατικής και Σιδηρών Γεφυρών (Επικουρικός Καθηγητής 1973-83, Καθηγητής 1983-2004)

1974

Απόστολος Γιώτης (1928-2016), Καθηγητής Οδοποιίας (1974-1996)

1975

Θεμιστοκλής Σ. Ξανθόπουλος (1936-2020), Καθηγητής Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων (1975-2004), Πρύτανης ΕΜΠ (1997-2003)

1976

Αντώνιος Αρμενάκας (1924-2019), Καθηγητής Στατικής (1976-91)

Δημήτριος Χριστούλας (1930-1999), Καθηγητής Υγειονομικής Τεχνολογίας (1976-1997)

1977

Κωνσταντίνος Αμπακούμκιν (γ. 1935), Καθηγητής Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ( Έκτακτος Καθηγητής 1977-82, Καθηγητής 1982-2002)

1982

Ανδρέας Αναγνωστόπουλος (γ. 1937), Καθηγητής Θεμελιώσεων (Επίκουρος Καθηγητής 1982-84, Αναπληρωτής Καθηγητής 1984-90, Καθηγητής 1990-2004)

Ανδρέας Ανδρεαδάκης (γ. 1950), Καθηγητής στο αντικείμενο "Ρύπανση υδάτων και επεξεργασία υγρών αποβλήτων" (Λέκτορας, 1982-88, Επίκουρος Καθηγητής 1988-93, Αναπληρωτής Καθηγητής 1993-99, Καθηγητής 1999-2018)

Εμμανουήλ Αφτιάς (γ. 1942), Επίκουρος Καθηγητής στο αντικείμενο «Υδραυλικός και υδρολογικός σχεδιασμός με έμφαση στα αστικά υδραυλικά έργα» (Λέκτορας 1982-2001, Επίκουρος Καθηγητής 2001-09)

Ιωάννης Δημητρίου (γ. 1939), Αναπληρωτής Καθηγητής στην Πειρατική Υδραυλική (Λέκτορας 1982-84, Επίκουρος Καθηγητής 1984-94, Αναπληρωτής Καθηγητής 1994-2006)

Παναγιώτης Καρύδης (γ. 1940), Καθηγητής Αντισεισμικής Τεχνολογίας (Έκτακτος 1982-87, Τακτικός 1987-2007)

Ιωάννης Κατσικαδέλης (γ. 1937), Καθηγητής στο αντικείμενο "Στατική και δυναμική ανάλυση γραμμικών και επιφανειακών φορέων. Ευστάθεια φορέων (Μέθοδοι αναλυτικές, σύγχρονες αριθμητικές, ενεργειακές)" (Λέκτορας 1982-84, Επίκουρος Καθηγητής 1984-87, Αναπληρωτής Καθηγητής 1987-91, Καθηγητής 1991-2004)

Αλεξάνδρα Κατσίρη (γ. 1945), Καθηγήτρια στη Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων (Λέκτωρ 1982-89, Επίκουρη Καθηγήτρια 1989-2001, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 2001-09, Καθηγήτρια 2009-12), (Από τις δύο πρώτες γυναίκες - μέλη καθηγητικού προσωπικού στη Σχολή)

Μαρία-Γερτρούδη Λάππα (γ. 1947), Λέκτωρ στον Τομέα Δομοστατικής (1982-2007), (Από τις δύο πρώτες γυναίκες - μέλη καθηγητικού προσωπικού στη Σχολή)

Κωνσταντίνος Μέμος (γ. 1946), Καθηγητής στη Θαλάσσια Υδραυλική και τα Λιμενικά Έργα (Λέκτορας 1982-88, Επίκουρος Καθηγητής 1988-94, Αναπληρωτής Καθηγητής 1994-2004, Καθηγητής 2004-13)

Κωνσταντίνος Μουτζούρης (γ. 1949), Καθηγητής στην Ακτομηχανική (Λέκτορας 1982-83, Επίκουρος Καθηγητής 1983-88, Αναπληρωτής Καθηγητής 1988-94, Καθηγητής 1994-2016), Πρύτανης ΕΜΠ (2006-10)

Μάρκος Μποναζούντας (γ. 1945), Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων (Λέκτορας 1982-85, Επίκουρος Καθηγητής 1985-2012)

Μανόλης Παπαδρακάκης (γ. 1948), Καθηγητής στη «Στατική και Δυναμική, Γραμμική και Μη Γραμμική Ανάλυση Φορέων με Έμφαση σε Λογισμικές Μεθόδους» (Λέκτορας 1982-87, Επίκουρος Καθηγητής 1987-91, Αναπληρωτής Καθηγητής 1991-96, Καθηγητής 1996-2015)

Κωνσταντίνος Συρμακέζης (γ. 1945), Καθηγητής στο αντικείμενο «Στατική και Δυναμική Ανάλυση Γραμμικών και Επιφανειακών Φορέων (Αναλυτικές, Αριθμητικές, Ενεργειακές Μέθοδοι)» (Λέκτορας 1982-84, Επίκουρος Καθηγητής 1984-87, Αναπληρωτής Καθηγητής 1987-2000, Καθηγητής 2000-2012)

Ιωάννης Τζουβαδάκης (γ. 1949), Αναπληρωτής Καθηγητής στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό Κτηρίων και Αστικού Περιβάλλοντος (Λέκτορας 1982-93, Επίκουρος Καθηγητής 1993-2013, Αναπληρωτής Καθηγητής 2013-16)

Κωνσταντίνος Τρέζος (γ. 1951), Καθηγητής στο αντικείμενο "Συμπεριφορά και σχεδιασμός κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με πιθανοτικές και προσδιορισμικές μεθόδους" (Λέκτορας 1982-88, Επίκουρος Καθηγητής 1988-2014, Αναπληρωτής Καθηγητής 2014-18, Καθηγητής 2018)

Σπυρίδων Τσουκαντάς (γ. 1939), Επίκουρος Καθηγητής στο αντικείμενο «Οπλισμένο Σκυρόδεμα με Εφαρμογή στην Προκατασκευή» (Λέκτορας 1982-89, Επίκουρος Καθηγητής 1989-2006)

1984

Ευφροσύνη Καλκάνη (γ. 1943), Καθηγήτρια στο αντικείμενο «Υδροηλεκτρικά Έργα-Φράγματα-Συστήματα Παράγωγης Ενεργείας» (Επίκουρη Καθηγήτρια 1984-90, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 1990-97, Καθηγήτρια 1997-2010)

Γεώργιος Μιχάλτσος (γ. 1944), Καθηγητής στον Σχεδιασμό Μεταλλικών Κατασκευών (Λέκτορας 1984-89, Επίκουρος Καθηγητής 1989-96, Αναπληρωτής Καθηγητής 1996-2002, Καθηγητής 2002-11)

1985

Πλούταρχος Γιαννόπουλος (γ. 1947), Αναπληρωτής Καθηγητής στο αντικείμενο «Συμπεριφορά και Σχεδιασμός Οπλισμένου Σκυροδέματος υπό Μονοτονική και Ανακυκλιζόμενη Ένταση» (1985-87 & 1989-2014)

Γεώργιος Γκαζέτας (γ. 1950), Καθηγητής Εδαφομηχανικής (1985-2018)

Ιωάννης Ερμόπουλος (γ. 1944), Καθηγητής στον Σχεδιασμό Δομικών Έργων και Γεφυρών από Χάλυβα (Λέκτορας 1985-88, Επίκουρος Καθηγητής 1988-93, Αναπληρωτής Καθηγητής 1993-99, Καθηγητής 1999-2011)

Μαρία Μιμίκου (γ. 1949), Καθηγήτρια στην Επιφανειακή Υδρολογία (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 1985-87 & 1989-94, Καθηγήτρια 1994-2016)

Ιωάννης Φραντζεσκάκης (1930-2017), Καθηγητής Κυκλοφοριακής Τεχνικής (Αναπληρωτής Καθηγητής 1985-87, Καθηγητής 1989-97)

Γεώργιος Χριστοδούλου (γ. 1949), Καθηγητής στην Υδραυλική (Αναπληρωτής Καθηγητής 1985-87 & 1989-95, Καθηγητής 1995-2016)

1986

Σαμψών Αζοράκος (γ. 1952), Λέκτορας στο Εργαστήριο Λιμενικών Έργων (1986-2019)

Ιωάννης Γκόλιας (γ. 1954), Καθηγητής Κυκλοφοριακής Τεχνικής (Λέκτορας 1986-91, Επίκουρος Καθηγητής 1991-95, Αναπληρωτής Καθηγητής 1995- 2002, Καθηγητής 2002-22), Πρύτανης ΕΜΠ (2014-19)

Βασίλειος Παπαδόπουλος (γ. 1946), Αναπληρωτής Καθηγητής στις Θεμελιώσεις (Λέκτορας 1986-90, Επίκουρος Καθηγητής 1990-2013)

1987

Ιωάννης Βάγιας (γ. 1953), Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο: "Σχεδιασμός Σιδηρών Κατασκευών" (Λέκτορας, 1987-91, Επίκουρος Καθηγητής 1991-1996, Αναπληρωτής Καθηγητής 1996-2003, Καθηγητής 2003-21)

Ελισσάβετ Βιντζηλαίου (γ. 1954), Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο: "Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία" (Λέκτωρ 1997-92, Επίκουρη Καθηγήτρια 1992-2002, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 2002-2009, Καθηγήτρια 2009-22)

Μιχαήλ Καββαδάς (γ. 1954), Καθηγητής στο αντικείμενο: "Γεωτεχνική: Μηχανική Συμπεριφορά Γεωϋλικών" (Λέκτορας 1987-93, Επίκουρος Καθηγητής 1993-1998, Αναπληρωτής Καθηγητής 1998-2018, Καθηγητής 2018-2021)

Γεώργιος Κανελλαΐδης (γ. 1946), Καθηγητής στην Οδοποιία (Λέκτορας 1987-91, Επίκουρος Καθηγητής 1991-95, Αναπληρωτής Καθηγητής 1995-2000, Καθηγητής 2000-2013)

Βλάσιος Κουμούσης (γ. 1952), Καθηγητής στη Στατική και Δυναμική Ανάλυση των Κατασκευών (Λέκτορας 1987-91, Επίκουρος Καθηγητής 1991-96, Αναπληρωτής Καθηγητής 1996-2004, Καθηγητής 2004-2019)

Παύλος Μαρίνος (γ. 1944), Καθηγητής στη Γεωλογία Τεχνικών Έργων Πολιτικού Μηχανικού (Αναπληρωτής Καθηγητής 1987-1993, Καθηγητής 1993-2011)

Ιωάννης Πρωτονοτάριος (γ. 1946), Επίκουρος Καθηγητής στο αντικείμενο «Εδαφοδυναμική: δυναμική εδαφών και θεμελίων» (1987-2011)

Αντώνιος Σταθόπουλος (γ. 1948), Καθηγητής στον Σχεδιασμό Συστημάτων Μεταφορών (Λέκτορας 1987-91, Επίκουρος Καθηγητής 1991-96, Αναπληρωτής Καθηγητής 1996-2004, Καθηγητής 2004-15)

Λεωνίδας Σταυρίδης (γ. 1944), Καθηγητής στη Μόρφωση και Ανάλυση Δομικών Φορέων (Λέκτορας 1987-95, Επίκουρος Καθηγητής 1995-2004, Αναπληρωτής Καθηγητής 2004-11, Καθηγητής 2011)

Δημήτριος Τσαμπούλας (1950-2014), Καθηγητής στην Αξιολόγηση Συγκοινωνιακών Υποδομών (Λέκτορας 1987-93, Επίκουρος Καθηγητής 1993-2002, Αναπληρωτής Καθηγητής 2002-07, Καθηγητής 2007-14)

Σταύρος Χριστούλας (1937-2009), Αναπληρωτής Καθηγητής στο αντικείμενο «Θεμελιώσεις – Ειδικά θέματα». (Επίκουρος Καθηγητής 1987-92, Αναπληρωτής Καθηγητής 1992-99)

Ιωάννης Ψυχάρης (γ. 1953), Καθηγητής στο αντικείμενο: "Σεισμική συμπεριφορά και αντισεισμικός σχεδιασμός σύγχρονων κατασκευών, ιστορικών κτηρίων και αρχαίων μνημείων" (Λέκτορας 1987-93, Επίκουρος Καθηγητής 1993-2004, Αναπληρωτής Καθηγητής 2004-14, Καθηγητής 2014-20)

1988

Ιωάννης Παπαδημητράκης (γ. 1943), Καθηγητής στο αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Υδρομηχανική και Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική» (Επίκουρος Καθηγητής 1988-96, Αναπληρωτής Καθηγητής 1996-2009, Καθηγητής 2009-2010)

Κίμων Χατζημπίρος (γ. 1949), Καθηγητής στο αντικείμενο "Οικοσυστήματα και διαχείριση περιβάλλοντος σε πλαίσιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης" (Λέκτορας 1988-95, Επίκουρος Καθηγητής 1995-2008, Αναπληρωτής Καθηγητής 2008-13, Καθηγητής 2013-16)

1989

Γεώργιος Ιωαννίδης (1946-2021), Καθηγητής στο αντικείμενο Μόρφωση και Ανάλυση Μεταλλικών Κατασκευών (Λέκτορας 1989-93, Επίκουρος Καθηγητής 1993-2000, Αναπληρωτής Καθηγητής 2000-05, Καθηγητής 2005-13)

Ελισσαίος Κατσαραγάκης (γ. 1943), Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Δομοστατικής (Λέκτορας 1989-2010)

1990

Δημήτριος Κουτσογιάννης (γ. 1955), Καθηγητής Υδρολογίας και Ανάλυσης Συστημάτων Υδραυλικών Έργων (Λέκτορας 1990-95, Επίκουρος Καθηγητής 1995-3003, Αναπληρωτής Καθηγητής 2003-08, Καθηγητής 2008-2022)

Μιχαήλ Κωτσοβός (γ. 1945), Καθηγητής στο αντικείμενο «Μηχανική συμπεριφορά και σχεδιασμός οπλισμένου σκυροδέματος» (Αναπληρωτής Καθηγητής 1990-97, Καθηγητής 1997-2012)

Μιχαήλ Χανδράκης (1928-2015), Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων (Λέκτορας 1990-96)

1991

Σέργιος Λαμπρόπουλος (γ. 1948), Καθηγητής στο Αντικείμενο «Δομικές Μηχανές και Διαχείριση της Κατασκευής Έργων Πολιτικού Μηχανικού» (Λέκτορας 1992-93, Επίκουρος Καθηγητής 1999-2008, Αναπληρωτής Καθηγητής 2008-2014, Καθηγητής 2014-15)

1993

Αικατερίνη Νάνου Γιάνναρου (γ. 1954), Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο: "Υδραυλική επιφανειακών και υπογείων νερών με έμφαση στην αλληλεπίδρασή τους" (Λέκτωρ 1993-2005, Επίκουρη Καθηγήτρια 2015-21)

1996

Κωνσταντίνος Σπυράκος (γ. 1954), Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο: "Σεισμική συμπεριφορά των κατασκευών και αλληλεπίδρασή τους με το έδαφος" (Επίκουρος Καθηγητής 1996-2003, Αναπληρωτής Καθηγητής 2003-07, Καθηγητής 2007-2021)

1997

Διονυσία Παναγούλια (γ. 1951), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο αντικείμενο "Υδρολογία, Υδροκλιματικές Διεργασίες και υδατικά συστήματα" (Λέκτωρ1997-2009, Επίκουρη Καθηγήτρια 2000-15, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 2015-18)

1998

Νικόλαος Μουτάφης (1946-2018), Λέκτορας στο αντικείμενο «Σχεδιασμός και μελέτη υδροηλεκτρικών έργων» (1997-2013)

Ιωάννης Στεφανάκος (γ. 1947), Επίκουρος Καθηγητής στο αντικείμενο «Υδροηλεκτρικά έργα και φράγματα» (Λέκτορας 1998-2014)

1999

Αντώνιος Καλτσούνης (γ. 1947), Επίκουρος Καθηγητής στο αντικείμενο «Σχεδιασμός και Λειτουργία Οδών» (Λέκτορας 1999-2014)

Γεώργιος Τσιαμπάος (γ. 1951), Καθηγητής στο αντικείμενο "Τεχνική Γεωλογία με Έμφαση στα Έργα Πολιτικού Μηχανικού" (Επίκουρος Καθηγητής 1999-2005, Αναπληρωτής Καθηγητής 2005-2010, Καθηγητής 2010-19)


2000

Ματθαίος Καρλαύτης (1969-2014), Καθηγητής στο αντικείμενο «Ανάλυση και Προγραμματισμός Μεταφορικών Συστημάτων» (Λέκτορας 2000-05, Επίκουρος Καθηγητής 2005-09, Αναπληρωτής Καθηγητής 2009-14)

Κωνσταντίνος Λυμπέρης (γ. 1947), , Επίκουρος Καθηγητής στο αντικείμενο «Σχεδιασμός και Λειτουργία Σιδηροδρομικής Επιδομής» (Λέκτορας 2000-09, Επίκουρος Καθηγητής 2009-14)

Αγγελική Μπάκα (γ. 1950), Λέκτωρ στο αντικείμενο "Τεχνολογία και συμπεριφορά κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος" (2000-10)

2001

Κωνσταντίνος Ρόκος (γ. 1944), Λέκτορας στο αντικείμενο «Πρότυπα χωρικής αλληλεπίδρασης, αξιολόγησης και διαχείρισης υποδομών» (2001-11)

2004

Παρασκευή Ψαράκη - Καλουπτσίδη (γ. 1951), Καθηγήτρια στο αντικείμενο "Σχεδιασμός συστημάτων αεροδρομίων" (Λέκτωρ 2004-10, Επίκουρη Καθηγήτρια 2010-13, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 2013-2017, Καθηγήτρια 2017-18)

2009

Παναγιώτης Παπανικολάου (γ. 1955), Καθηγητής Πειραματικής Υδραυλικής (Επίκουρος Καθηγητής 2009-14, Αναπληρωτής Καθηγητής 2014-20, Καθηγητής 2020-22)

2010

Τάσος Αβραάμ (γ. 1954), Επίκουρος Καθηγητής στην Ευστάθεια Κατασκευών από Χάλυβα (Λέκτορας 2009-16, Επίκουρος Καθηγητής 2016-22)


Καθηγητές του ΕΜΠ το 1928


Σημείωση: Όπως προκύπτει από τα Πρακτικά του Συλλόγου Καθηγητών της Σχολής, είχαν διατελέσει μέλη της και άλλοι Καθηγητές του ΕΜΠ, οι οποίοι όμως έμειναν γνωστοί στην ιστορία κυρίως ως Καθηγητές άλλων Σχολών του ΕΜΠ και γι' αυτό δεν περιλαμβάνονται στον πιο πάνω κατάλογο. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι:

Επίσης είναι πιθανό να έχουν διατελέσει Καθηγητές και άλλοι, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ακόμη ανευρεθεί.


Επιμέλεια: Δημήτρης Κουτσογιάννης, Ελένη Παπαγιάννη, Βαγγέλης Αποστόλου, Αίμη Παπαηλιού, Δημήτρης Λιάτης, Αρετή Μιζάρα, 2016-17

Σε περίπτωση που εντοπίσετε λάθη ή διαθέτετε βιογραφικά στοιχεία για τους καθηγητές παρακαλούμε ενημερώστε στη διεύθυνση dk@ntua.gr

Πηγές: (1) Ιστορικό Αρχείο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. (2) Ιστορικό Αρχείο ΕΜΠ (3) Ν. Κιτσίκης και Ε. Κοκκινόπουλος, "Το Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον", Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, ΤΕΕ, Αθήνα 1935. (4) Ι. Αντωνίου, "Οι Έλληνες Μηχανικοί - Θεσμοί και Ιδέες 1900-1940", Βιβλιόραμα, 2006. (5) Ι. Αντωνίου, "Οι µηχανικοί στην πρώτη µεταπολεµική περίοδο 1950-1970, Συνέχειες και Τοµές", Έκθεση διαθέσιμη στο διαδίκτυο.

Attached files

  • Professors1928.jpg (4.4 MB):
    Καθηγητές του ΕΜΠ στο πρόστυλο της πτέρυγας της Ιστορικής Πρυτανείας το 1928 (Αρχείο Πικιώνη, Αντίγραφο Τάσος Αμπατζής, 1986).
  • Professors1928Names_.jpg (1.4 MB)

8 years, 7 months ago.