Ελληνικά

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση φορέων για την πρακτική άσκηση των φοιτητών της Σχολής. Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος η 17.12.2012.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

>

Συνεργαζόμενοι Φορείς Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013

>

8 years, 2 months ago.