Ελληνικά

Προγράμματα Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2013-14

Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινών εξαμήνων 2013-14

Τα μαθήματα των εαρινών εξαμήνων αναγράφονται στο ανωτέρω πρόγραμμα με πεζά γράμματα.

Για όσα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ο αριθμός των φοιτητών που θα εξεταστούν είναι μικρότερος από 10, η ημέρα και η ώρα της εξέτασης θα καθορισθούν απευθείας με τους/τις διδάσκοντες/ουσες.

6 years, 7 months ago.