Ελληνικά

Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων

Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων

Η Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων (ΕΣΘ) συστάθηκε το 2014 με κύρια αποστολή τη συνεχή επικοινωνία με φοιτητές και καθηγητές για επισήμανση προβλημάτων και καλών πρακτικών, καθώς και για την καταγραφή απόψεων σχετικά με αλλαγές οι οποίες θα αναβαθμίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Για επικοινωνία με την ΕΣΘ δείτε εδώ.

2 years, 9 months ago.