English

Υγειονομικής Τεχνολογίας

Το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 1981 και ανήκει στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το Εργαστήριο είναι νομοθετημένο με το Π.Δ. 573/1-6-81 (ΦΕΚ 149/11-6-81-Τεύχος Α) και εντάχθηκε στη Σχολή (τότε Τμήμα) Πολιτικών Μηχανικών με την από 17-12-1982 απόφαση της Συγκλήτου. Οι τομείς δραστηριότητας του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος. Ειδικότερες επιστημονικές περιοχές που καλύπτονται είναι η διαχείριση υδατικών πόρων, η επεξεργασία νερού, υγρών αποβλήτων και ιλύος, η διαχείριση στερεών αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση λυμάτων και ιλύος, η ποιότητα του υδάτινου περιβάλλοντος, η μελέτη των οικοσυστημάτων και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο για αναλύσεις νερού, λυμάτων και ιλύος κατά ISO 17025 (ΕΣΥΔ).

Το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας διαθέτει εργαστηριακές αίθουσες συνολικής επιφάνειας 250 m2, εξοπλισμένες με σύγχρονο εργαστηριακό και υπολογιστικό εξοπλισμό. Οι γραφειακοί χώροι, συνολικού εμβαδού 150 m2, είναι εξοπλισμένοι με δίκτυο Η/Υ και οπτικοακουστικά συστήματα και περιλαμβάνουν αίθουσα παρουσιάσεων και συσκέψεων. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει όργανα για τυπικές και εξειδικευμένες αναλύσεις ρυπαντικών ουσιών και ποιοτικών δεικτών σε νερά, λύματα, ιλύ, στερεά απόβλητα και αέρα. Πιλοτικές προσομοιώσεις εγκαταστάσεων επεξεργασίας επιτρέπουν την αξιολόγηση εναλλακτικών συστημάτων. Οι διεργασίες επεξεργασίας και η δίαιτα των ρυπαντικών ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον διερευνώνται με τη βοήθεια μαθηματικών μοντέλων, πολλά από τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τους ερευνητές του Εργαστηρίου.

Το ΕΥΤ πραγματοποιεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στα γνωστικά αντικείμενά του. Εκτός από την έρευνα που χρηματοδοτείται από το ΕΜΠ, μεγάλο μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας διεξάγεται στα πλαίσια ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς (κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση) και από φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα (ΓΓΕΤ, Υπουργεία, ΔΕΚΟ, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, ΟΤΑ και ιδιώτες). Εκτός από τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σε φορείς του δημοσίου (Υπουργεία, ΕΥΔΑΠ, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, κ.λπ.) και ιδιωτικού τομέα. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τυποποιημένες και εξειδικευμένες αναλύσεις νερού, λυμάτων, βιομηχανικών υγρών αποβλήτων και ιλύος, μετρήσεις πεδίου, πιλοτικές και μαθηματικές προσομοιώσεις διεργασιών, παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) και ειδικές τεχνικοοικονομικές και ολοκληρωμένες διαχειριστικές μελέτες.

Ιστοσελίδα: http://www.eyt.gr
Μέλη: