English

Οδοποιίας

Το Εργαστήριο Οδοποιίας του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ιδρύθηκε το 1962. Το αντικείμενο του καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό-κατασκευή, συντήρηση, ενίσχυση, διαχείριση οδοστρωμάτων οδών και αεροδρομίων καθώς και ειδικών καταστρωμάτων και υλικών σιδηροδρομικής υποδομής. Επίσης, οι δραστηριότητες του αφορούν υλικά οδοποιίας και συνθέσεις μιγμάτων στρώσεων οδοστρωμάτων καθώς και έλεγχο της μηχανικής συμπεριφοράς τους στο εργαστήριο. Ιδιαίτερη εξειδίκευση αναφέρεται σε θέματα εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας μιγμάτων και οδοστρωμάτων με έμφαση στις επιτόπου μη καταστρεπτικές μεθόδους (Non Destructive Testing: NDT), καθώς και συμβολή στον έλεγχο διασφάλισης της ποιότητας υλικών και μιγμάτων οδοστρωμάτων.

Τα τελευταία χρόνια το Εργαστήριο Οδοποιίας ΕΜΠ έχει σημειώσει σημαντική δραστηριότητα όσον αφορά στην έρευνα για την επιτόπου (in situ) αξιολόγηση, δομική και λειτουργική, των οδοστρωμάτων και των συναφών υλικών, θέμα που σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία ενός Συστήματος παρακολούθησης της συμπεριφοράς τους. Στο πλαίσιο της υπόψη έρευνας έχει αναπτύξει ένα εξελιγμένο Σύστημα για την πραγματοποίηση Μη Καταστρεπτικών Δοκιμών σε οδοστρώματα, με επιτόπου εφαρμογές σε κλίμακα 1:1. Το Σύστημα αυτό αφορά σε σύγχρονης τεχνολογίας εξοπλισμό/υποσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων γεωφυσικών ερευνών και καταγραφής με τεχνικές τύπου laser. Επιπρόσθετα, η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Οδοποιίας ΕΜΠ σχετίζεται επίσης με μία διαρκώς εξελισσόμενη Μονάδα Προσδιορισμού των Θεμελιωδών Μηχανικών Ιδιοτήτων Υλικών και Μιγμάτων (υπό κλίμακα εργαστήριο), η οποία απαρτίζεται από υποσυστήματα υψηλής τεχνολογίας και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργαστηριακών δοκιμών για τον προσδιορισμό των θεμελιωδών μηχανικών χαρακτηριστικών ασφαλτομιγμάτων, ελέγχου των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων της ασφάλτου, καθώς επίσης και των φυσικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών υλικών. Μέσω της διεξαγωγής επιτόπου και εργαστηριακών δοκιμών και αναλύσεων, οι οποίες εντάσσονται σε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, δίνεται η δυνατότητα εμπλουτισμού των διδακτικών μαθημάτων, όσον αφορά στην κατανόηση των οδοστρωμάτων και παρουσίασης των νέων τεχνολογιών αιχμής.

Το Εργαστήριο Οδοποιίας, το οποίο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ, ειδικευμένο εργαστηριακό προσωπικό, υποψήφιους διδάκτορες και επιστημονικούς συνεργάτες, καλύπτει τα μαθήματα των οδοστρωμάτων της κατεύθυνσης του Συγκοινωνιολόγου, τα αντίστοιχα μαθήματα, τα οποία είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, στις κατευθύνσεις του Γεωτεχνικού και Υδραυλικού, καθώς επίσης και τα συναφή μαθήματα της οδοποιίας. Σημειώνεται επίσης ότι, το Εργαστήριο Οδοποιίας συμμετέχει σε διάφορες διεθνείς συνεργασίες και έχει μέχρι τώρα αναλάβει την διοργάνωση δύο διεθνών συνεδρίων, καθώς και πληθώρα συμποσίων, ημερίδων, διεθνών επιτροπών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ιστοσελίδα: http://pavnet.civil.ntua.gr
Μέλη: