Ελληνικά

MSDNAA

Σας ενημερώνουμε ότι η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών εξασφάλισε για όλα τα μέλη της (Μέλη ΔΕΠ, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, προσωπικό) που διαθέτουν κωδικό από το Κέντρο Δικτύων, τη δωρεάν απόκτηση και χρήση μιας πλούσιας σειράς χρήσιμων προγραμμάτων από την πλατφόρμα MSDN Academic Alliance της Microsoft.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ MSDNAA

Πριν την είσοδό σας παρακαλούμε πολύ διαβάστε τις κάτωθι οδηγίες.

Attached file

9 years, 11 months ago. 13:00:00, 22-6-2010.