Ελληνικά

Δήλωση συγγραμμάτων που υποβάλλεται στον ΕΥΔΟΞΟ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα, 12/10/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι στη δήλωση συγγραμμάτων που υποβάλλουν στον ΕΥΔΟΞΟ θα πρέπει να συμπληρώσουν το πραγματικό εξάμηνο φοίτησης τους (δηλ. αν κάποιος μπαίνει στο 8ο έτος φοίτησης το τρέχον εξάμηνο που πρέπει να δηλώσει είναι το 15).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9 years, 7 months ago. 15:47:17, 12-10-2010.