Ελληνικά

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗ ΜΟΝΙΜΕΣ ΡΟΕΣ 9ου εξαμήνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗ ΜΟΝΙΜΕΣ ΡΟΕΣ 9ου εξαμήνου

Το μάθημα θα γίνει στις 26-10-2010 στην αίθουσα του Τομέα Υ.Π.ΠΕΡ. στις 10:45. Οι ώρες που έχουν "χαθεί" θα αναπληρωθούν εντός του εξαμήνου. Όσοι ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα.

Ο διδάσκων

Α. Ι. Στάμου

9 years, 7 months ago. 19:02:31, 21-10-2010.