Ελληνικά

Ανακοίνωση για το μάθημα "Διαφορικές Εξισώσεις"

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα, 16/11/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 22/11/2010 θα γίνει έκτακτη διδασκαλία και για τα δύο τμήματα, του υποχρεωτικού μαθήματος του 3ου εξαμήνου «Διαφορικές Εξισώσεις» στην αίθουσα ΠΒ 102 στις Γενικές Έδρες, Ζωγράφου.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

9 years, 6 months ago. 11:17:35, 18-11-2010.