Ελληνικά

Εγγραφές Μετεγγραφών ακαδ. έτους 2010-11

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σε συνέχεια της από 2/11/2010 ανακοίνωσης καλούνται οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν υποβάλει ακόμη τα δικαιολογητικά για εγγραφή * στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών *στις κατηγορίες πολυτέκνων και πολυμελών, να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στη Σχολή μέχρι τις 22/11/2010 και ώρες 11.00 π.μ. – 13.30 μ.μ..

1) Απολυτήριο Λυκείου επικυρωμένο

2) Πιστοποιητικό Γέννησης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

3) Βεβαίωση πρόσβασης

4) Τέσσερις(4) φωτογραφίες

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα αποφοιτήρια θα αναζητηθούν από την Υπηρεσία μας.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

9 years, 6 months ago. 17:00:32, 18-11-2010.