Ελληνικά

Ανακοίνωση Μετεγγραφών 2010-11

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά για μετεγγραφή στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών στις κατηγορίες πολυτέκνων και πολυμελών, να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στη Σχολή, από Δευτέρα 8/11/2010 – 22/11/2010 και ώρες 11.00 π.μ. – 13.30 μ.μ..

1) Απολυτήριο Λυκείου επικυρωμένο

2) Πιστοποιητικό Γέννησης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

3) Βεβαίωση πρόσβασης

4) Τέσσερις(4) φωτογραφίες

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα αποφοιτήρια θα αναζητηθούν από την Υπηρεσία μας.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

9 years, 6 months ago. 12:03:50, 02-11-2010.