Ελληνικά

Ανακοίνωση για το μάθημα "Διαφορικές Εξισώσεις"

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα, 26/11/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 29/11/2010 θα γίνει έκτακτη διδασκαλία και για τα δύο τμήματα, του υποχρεωτικού μαθήματος του 3ου εξαμήνου «Διαφορικές Εξισώσεις» στην αίθουσα ΠΒ 102 και ώρα 11.30 – 13.30 στις Γενικές Έδρες, Ζωγράφου.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

9 years, 6 months ago. 11:29:15, 26-11-2010.