Ελληνικά

Διανομή συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2010-11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι για την έγκαιρη εκκαθάριση και προετοιμασία του συστήματος για το εαρινό εξάμηνο, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ, η διανομή συγγραμάτων του χειμερινού εξαμήνου θα ολοκληρωθεί στις 10 Ιανουαρίου 2011, οπότε θα κλείσει το σύστημα.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

10 years, 6 months ago. 16:51:45, 10-12-2010.