Ελληνικά

Ολιγοήμερη παράταση διανομής συγγραμμάτων

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα, 10/01/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της σχετικής απόφασης της Ειδικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας παρατείνεται η περίοδος δήλωσης και παραλαβής συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο μέχρι και τις 21 Ιανουαρίου 2011

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9 years, 10 months ago. 14:06:13, 10-1-2011.