Ελληνικά

Ανακοίνωση του μαθήματος "Τεχνικό Σχέδιο"

Ε Θ Ν Ι Κ Ο
Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο
Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

               Αθήνα, 10/1/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι μόνο για την Τετάρτη 12/1/2011 η διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος 1ου εξαμ. «Τεχνικό Σχέδιο» θα διεξαχθεί στις αίθουσες 2Α , 2Β στα νέα κτίρια της Σχολής Ζωγράφου την ίδια ώρα.

                ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
                ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
               ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9 years, 4 months ago. 15:58:30, 10-1-2011.