Ελληνικά

Διεξαγωγή μαθήματος «Αριθμητική Ανάλυση»

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Αθήνα, 13/1/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος 3ου εξαμ. «Αριθμητική Ανάλυση» θα διεξαχθεί την Παρασκευή 14/1/2011, στο Σχεδιαστήριο 1 και ώρα 8.45 – 12.30, στα νέα κτίρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

9 years, 4 months ago. 13:30:14, 13-1-2011.