Ελληνικά

Διεξαγωγή μαθήματος «Πολεοδομία – Χωροταξία»

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Αθήνα, 13/1/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του κατ’ εκλογήν υποχρεωτικού μαθήματος 3ου εξαμ. «Πολεοδομία – Χωροταξία» θα διεξάγεται από εδώ και στο εξής: Παρασκευή στην αίθουσα 3 και ώρα 12.45 – 15.30, στα νέα κτίρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

9 years, 10 months ago. 13:23:36, 13-1-2011.