Ελληνικά

Διεξαγωγή μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο»

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Αθήνα, 13/1/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος 1ου εξαμ. «Τεχνικό Σχέδιο» θα διεξάγεται από εδώ και στο εξής όπως αναφέρεται παρακάτω: >

Τετάρτη 19/1/2011 στην αίθουσα 5 και ώρα 10.45 – 12.30 &

Τετάρτη 26/1/2011 στις αίθουσες 04Α, 04Β και Σχ. 1 και ώρα 8.45 – 12.30.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

9 years, 10 months ago. 13:26:16, 13-1-2011.